Sverkerskolan renoveras

Sverkerskolan, i Luthagen, från 1905 får en gedigen renovering. Ett projekt som hanteras med stor varsamhet av huvudentreprenören ByggConstruct åt byggherren Uppsala Skolfastigheter och alla andra!

läs mer

Renovering av kulturbyggnaden Pumphuset

ByggConstruct har gedigen erfarenhet gällande renovering av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Ett av de senare projekten var renoveringen av Pumphuset, mitt i central Uppsala längs Fyrisån. En fastighet som ägs av Uppsala Vatten. Pumphuset var en gång Uppsalas vattenverk och invigdes 1875.

läs mer

Projekt ”Gamla Torget”

Ombyggnation, renovering och hyresgästanpassning av f.d. Juridiska biblioteket, fastighet Dragarbrunn 14:4 som belägen mellan Gamla Torget och Klosterparken, till förmån för Statsvetenskapliga institutionen.

läs mer