Renovering av kulturbyggnaden Pumphuset

ByggConstruct har gedigen erfarenhet gällande renovering av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Ett av de senare projekten var renoveringen av Pumphuset, mitt i central Uppsala längs Fyrisån. En fastighet som ägs av Uppsala Vatten. Pumphuset var en gång Uppsalas vattenverk och invigdes 1875.

Projektet startade i maj 2016 och pågick till november. Invändigt har det varit renovering och ombyggnad av bl.a. fönster och snickerier. Utvändig renovering av fasad, fönster och tak samt ökad tillgänglighet. Projektet omsatte ca 4 miljoner kronor.
Platschef var ByggConstructs Johan Eriksson.

Under våren 2017 kommer inredningar, montrar och utställningar vara klara för alla besökare. Pumphuset ska bli en mötes och informationsplats där besökarna bl.a. kommer att erbjudas lärande aktiviteter inom vatten och avfallsområdet.

För mer information kontakta

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90