img
SKOLA

Många av våra slutanvändare klär sig i bävernylon.

Därför är det viktigt att också husen är hållbara.

Många av våra användare bär overaller av bävernylon. Vi bygger och renoverar för att de kommande generationerna ska trivas så bra som möjligt. Och de som arbetar med att ta hand om dem.

Hållbara skolor för kommande generationer

Många av de byggnader vi bygger eller renoverar ska nästa generation leka i, lära sig i och växa upp i. Det kan bli långa dagar under många år. Vi vill att våra yngsta ska trivas och må så bra som möjligt i de hus vi har arbetat med. Och de som arbetar med att ta hand om dem. I Uppsala, Knivsta, Alsike, Håbo, Almunge har vi byggt klimatsmarta förskolor. Hållbara på många sätt och vis!

Förskolor, skolor, fritidshem, många av de offentliga byggnaderna är regelbundet i behov av översyn. Renoveringar, moderniseringar, om- och tillbyggnader.  Många gånger handlar det även om helt nya, och då oftast miljöcertifierade. ByggConstruct har både erfarenhet och resurser att åta sig både stora och mindre projekt. Framförallt har vi förmågan att samverka med personal, lärare och elever i en pågående verksamhet.

Klimatsmart förskola

Under de senaste åren har vi ByggConstruct utfört ett stort antal projekt inom skolmiljö. Många gånger handlar om och tillbyggnationerna om att energieffektivisera byggnaderna och se över installationer förutom anpassningarna till moderna attraktiva verksamhetsmiljöer. Bland annat har vi byggt om Funbo skola, Heidenstamsskolan, Johannesbäcksskolan, Malmaskolan, Tunaskolan, Ringarens förskola, Sverkerskolan, Stordammen, Eriksskolan, Ellen Fries skola, Bolandsskolan med fler för Uppsala Skolfastigheter. Vi har även byggt passivhus-förskolor i Knivsta och Alsike, nya klimatsmarta förskolor i Håbo och Almunge.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om ByggConstructs skolverksamhet, kontakta Pär Karlsson.