Projekt ”Gamla Torget”

Ombyggnation, renovering och hyresgästanpassning av f.d. Juridiska biblioteket, fastighet Dragarbrunn 14:4 som belägen mellan Gamla Torget och Klosterparken, till förmån för Statsvetenskapliga institutionen.

Ombyggnaden innefattar bland annat nya funktioner så som hörsalar och grupprum samt upprustning av student- och personalutrymmen.
Ytan som omfattas av ombyggnationen är cirka 7700 kvm. Ombyggnationen beräknas pågå till månadsskiftet oktober/november 2016. Delar av Klosterparken, vilken är inhägnad, hyrs för projektets räkning för materialleveranser och avfallshantering.

Fakta:
Beställare: UAF Fastigheter AB, c/o Uppsala Akademiförvaltning
Platschef: Tomas Lange, ByggConstruct AB
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggtid: 11 januari 2016 – 31 oktober 2016
Kontraktsumma: Drygt 25 miljoner kronor

För mer information

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90