Fem verksamhetsområden. Lika många specialistområden.

ByggConstruct AB är specialiserade på stora ROT-entreprenader inom vård, skola och bostäder. Vi renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt. Våra kunder är främst offentliga beställare inom stat, region och kommun, samt större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Medarbetare på ByggConstruct. Vi har har fem verksamhetsområden: Miljonprogrammet, vård, skola, kulturbyggnader och byggservice.

Nu landar helikoptrarna här igen! ByggConstruct har renoverat helikopterplattan på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

På ByggConstruct har vi stor erfarenhet av att utföra komplexa renoveringar och om- och tillbyggnader där kraven från omgivningen kan vara mycket höga, till exempel sjukhus. Med åren har vi fått stor rutin på att arbeta i pågående verksamhet, så att störningar i det dagliga arbetet minimeras. Vi har även specialkompetens gällande byggnader i historiskt eller arkitektoniskt värdefulla miljöer.

Partnering, korta beslutsvägar och förtroende

ByggConstruct har stor erfarenhet av samarbetsformen partnering, i allt från framtagande av systemhandlingar – till projektering och hela produktioner. Kännetecknande för ByggConstruct är korta beslutsvägar och att ledningen är aktiv i projekten. Vi har även stor vana gällande inköp och upphandlingar. Och framförallt – Vi gör som vi säger!

Fem verksamhetsområden

Vår verksamhet har vi delat in i fem huvudsakliga områden: Vård, Skola, Miljonprogrammet, Kulturbyggnader och Byggservice. Under respektive flik kan läsa mer om våra olika projekt.