img
KULTURBYGGNADER

Kulturbyggnader. En konstfärdig sida av ByggConstruct.

Med varsam hand och yrkesskicklighet renoverar och anpassar vi kulturhistoriskt känsliga byggnader och arkitektoniskt intressanta miljöer för framtiden.

Gårdagens hus ställer krav på morgondagens användning

Renoveringar av kulturhistoriskt känsliga byggnader och arkitektoniskt intressanta miljöer har blivit något av ett signum för ByggConstruct. Att med varsam hand och yrkesskicklighet anpassa och bevara äldre hus för framtiden.

Får man i uppdrag att göra ombyggnationer i Uppsala slott, där Drottning Kristina abdikerade, eller renovera Linnés orangeri, måste man vara beredd på att utföra arbeten som inte tillhör vardagen. Att arbeta med kulturhistoriska byggnader ställer ofta mycket höga krav på hantverksskicklighet. I arbetet med Regnellianum i Uppsala, återskapade vi till exempel ursprungliga målningsarbeten och stuckaturer.

test

Moderna och praktiska ombyggnationer

Förutom rena renoveringar av byggnader handlar arbetet många gånger om att göra moderna och praktiska ombyggnationer för att möta krav på teknisk standard för framtida verksamheter.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om vår kulturella sida, kontakta Pär Karlsson.