BC MASKIN & RECYCLING

BC Maskin & Recycling. Återbruk och uthyrning av utrustning.

Återbruk och hållbar resursförsörjning. Smart för både miljö och plånbok.

BC Maskin & Recycling erbjuder både byggmaterial och produkter för återanvändning samt uthyrning av maskiner och utrustning. Vi har helhetsfokus på hållbar och cirkulär resursförsörjning för byggprojekt, både för stora och små entreprenader.

ByggConstruct är en stor aktör inom byggbranschen i Uppland och Västmanland. Som samhällsbyggare är det viktigt att vi tänker cirkulärt och på kundernas kunder.

Syftet med vårt helägda dotterbolag BC Maskin & Recycling är att dels ta tillvara och återanvända byggmaterial, dels att tillhandahålla och hyra ut utrustning och maskiner.

BC Maskin & Recycling har två avdelningar: Avdelning BC Recycling och Avdelning BC Maskin.

AVDELNING BC RECYCLING

Bättre demontering, mer återanvändning.

Nya byggvaror kostar pengar och belastar miljön, precis som byggavfall och sopor. Men demonterar man varsamt kan man återanvända mer.

Sedan starten av BC Maskin & Recycling 2020, har vi på ByggConstruct intensifierat vårt arbete med återbruk.

Vår egen återbrukskedja från projektering, inventering, demontering, dokumentering, emballering, mellanlagring och återbruk internt i projekten, samt försäljning av återbruksprodukter blir allt mer processtyrd. Vi lär oss ständigt av våra erfarenheter, effektiviteten liksom efterfrågan ökar kontinuerligt.

Återbruk av dörrar. BC Maskin & Recycling. Återbruk och uthyrning av utrustning.

I flera av våra projekt är ”första spadtaget” utbytt mot ”första återbrukstaget”! I projekt Ombyggnation Svenska kyrkan, som har ett stort inslag av återbruk, sker här första dörrdemonteringen av ByggConstructs vd Pär Karlsson och Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

Återanvänder, återbrukar och återvinner

Med återanvänder avser vi produkter vi kan behålla i projektet. Eventuellt kan de behövas demonteras, mellanlagras och fräschas upp innan de återanvänds.

Med återbruk avser vi produkter som vi kan återbruka i andra projekt (internt) eller som kommer ut i vårt nätverk och den externa marknaden.

Till återvinning går de produkter och byggmaterial som vi inte har en återbruksmarknad för. Dessa produkter sorteras och kommer in i avfallsstatistiken. Här arbetar vi med kvalitetssäkrade  underleverantörer som transporterar produkterna till återvinningscentraler.

Våra externa kunder och leverantörer möter vi på CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande, Blocket och via konsulter inom branschen.

Återbruk är en viktig del i ByggConstructs hållbarhetsarbete.
Läs mer om ByggConstructs hållbarhetsarbete här.

Byggvaror på lager

I vårt återbrukslager har vi ett utbud av byggvaror (material och produkter). Kontakta oss för mer information eller om du behöver hjälp att hitta något speciellt.

AVDELNING BC MASKIN

Hyr byggmaskiner och utrustning.

Lägre kostnader för våra kunder, nyare och säkrare maskiner för våra projektdeltagare. Genom BC Maskin kan våra maskiner och vår utrustning användas optimalt på ett hållbart sätt.

BC Maskin är ByggConstructs maskinuthyrningsavdelning. Vi levererar en hög grad av service och tillgänglighet för ByggConstructs entreprenader, oavsett om det är större och komplexa entreprenadprojekt eller kortare serviceuppdrag.

Säkerhet och effektivitet är en prioritet. Samtliga produkter underhålls och levereras på bästa sätt.

BC Maskin har även nära samarbete med andra företag inom branschen (uthyrare) och med andra byggföretag.

Vi erbjuder:

Anläggningsmaskiner

Lätt lastbil med kran och baklift, lull, saxliftar, El-servicebilar, släpkärror mm.

Betong och bruk

Maskiner och utrustning för gjutning av golv och betongkonstruktioner, golv-, flyt- och fallspackling, blandning och hantering av murbruk och puts mm.

El, belysning, fläktar mm

Kablage, belysning, belysningsmaster, elcentraler, under- och fördelningscentraler, elverk, varmluftsfläktar, luftrenare, avfuktare mm.

Maskiner

Borrmaskiner, bilningsmaskiner, skruvdragare, spikpistoler, kap-, klyv- och gersåg, cirkel-, stick- och tigersåg mm.

Övrigt

Stämp, stegar, bockar, plattform, ställning, säkerhetsutrustning, första förband och brandutrustning mm

Materiel för byggetablering

Bodar för evakueringsboende, kontors- och personalbodar, stängsel, staket och grindar, leverans och förvaringscontainers.

KONTAKTA OSS

Vad kan vi hjälpa till med?

Maila till info@bcmaskin.se

 

BC Maskin & Recycling logotyp