Sverkerskolan renoveras

Sverkerskolan, i Luthagen, från 1905 får en gedigen renovering. Ett projekt som hanteras med stor varsamhet av huvudentreprenören ByggConstruct åt byggherren Uppsala Skolfastigheter och alla andra!

- Sverkerskolan är landmärke i gamla anrika Luthagen i Uppsala. Många har relationer till skolan. Huvudbyggnaden och gymnastikbyggnaden, ritad av Gunnar Leche, är sedan början av 1900-talet. Vi har stor vana av objekt med stort arkitektoniskt värde. Våra hantverkare och platschefer har erfarenheter och lösningar från liknande objekt som Gamla Stadsbiblioteket, Hus A1, Regnellianum m.fl., beskriver Pär Karlsson Vd på ByggConstruct.

 

Sverkerskolans huvudbyggnad är över 100 år gammal och stora delar har varit orenoverade sedan dess. Projekt är indelat i flera olika hus och etapper, som t.ex. huvudbyggnad, matsalsbyggnad, skolgård och gymnastikhuset, men som även under projektets gång har vuxit i omfattning. Verksamheten på skolan, med nyttjande av delar, har varit igång under hela projektet, vilket innebär att det är ett projekt med stor hänsyn till den pågående verksamheten och kringboende.
Ansvariga för projektet är platschef Tomas Lange och bitr. platschef Filip Karlsson.

Arkitekt Ture Stenberg utförde byggnaden i jugendstil i tegel med puts, järnbjälklag, betongvalv och sockel i granit. Byggnaden påbörjades i februari 1904 och var färdig för avsyning i augusti 1905. Den invigdes 13 december 1906. Skolhuset rymde 14 lärosalar. 1923 uppfördes en annexbyggnad med bland annat gymnastiksal av arkitekt Gunnar Leche vid Sverkerskolan. Många profiler från Uppsala har gått i skolan bl.a. Owe Thörnqvist. Under senare tid bemannas skolan av barn i årskurs F-3.

Projekt Sverkerskolan
Yta/omfattning: Drygt 1000 kvm yttertak och ca 3500 invändiga kvm. Ombyggnad och renovering avser bl.a. yttertak, fasad och fönster, ombyggnationer med fläktrum och ny ventilation, invändiga ytskikt och målning, el- och vs-installationer, hiss, nytt kök mm.

Plats: Sysslomansgatan 34, Uppsala
Tid: Jan 2017 - Oktober 2017
Belopp: 40 miljoner kronor
Entreprenadsform: Generalentreprenad
Kund: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

För mer information gällande ByggConstructs verksamhet kontakta:
Pär Karlsson
Vd ByggConstruct AB
per.karlsson@byggconstruct.se