Skyddsombud, handledare och "förhandlare". Valda med förtroende!