img
MILJONPROGRAMMET

Vi bygger om det gamla miljonprogrammet till det moderna miljöprogrammet.

Vi bygger om det gamla miljonprogrammet till det moderna miljöprogrammet. Arbete med förnyelse av äldre bostadskomplex är en av våra verkliga spetskompetenser.

Vi arbetar med miljonprogrammets förnyelse

Av miljonprogrammets 650 000 lägenheter är drygt hälften i akut behov av renovering. Arbeten med miljonprogrammets förnyelse är en stor och viktig del av ByggConstructs verksamhet.

ByggConstruct har arbetat med att rusta både enstaka bostadshus och hela bostadsområden. Ett av de större projekten är bostadsområdet Brännbo i Sigtuna kommun, med totalrenovering av sammanlagt 104 lägenheter i sju punkthus. Ett projekt som löpte under fem år mellan 2010 och 2015.

Lönsam energieffektivisering

Centralt i upprustningen av de gamla flerfamiljsbyggnaderna är att minska energiförbrukningen. Energieffektivisering är inte bara bra för miljön, det kan även bli en riktigt lönsam investering.  Energiförbrukningen kan minskas med upp till 30-40 %.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om ByggConstructs upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder, kontakta Pär Karlsson.