img
MILJONPROGRAMMET

Vi bygger om det gamla miljonprogrammet till det moderna miljöprogrammet.

Förnyelse av äldre bostadskomplex är en av våra verkliga spetskompetenser. Vi bygger om det gamla miljonprogrammet till det moderna miljöprogrammet.

Av miljonprogrammets 650 000 lägenheter är drygt hälften i akut behov av renovering. Arbeten med miljonprogrammets förnyelse är en stor och viktig del av ByggConstructs verksamhet. Vi arbetar med att rusta både enstaka bostadshus och hela bostadsområden. Sammanlagt har vi renoverat cirka 15 000 lägenheter sedan vi startade.

Vi gör hållbara renoveringar med energieffektiva lösningar för bl.a. allmännyttan i Uppsala, Enköping, Sala, Sigtuna och Västerås men även för större organisationer som Rikshem, Riksbyggen, HSB med fler.

Lönsam energieffektivisering

Centralt i upprustningen av de gamla flerfamiljsbyggnaderna är att minska energiförbrukningen. Energieffektivisering är inte bara bra för miljön, det kan även bli en riktigt lönsam investering. Energiförbrukningen kan minskas med upp till 60 %.

ByggConstruct etablerar sig i Västerås

Nu har vi inlett ett stort projekt för Västerås kommunala bostadsbolag Mimer. Fram till 2024 ska ett stort antal renoveringar göras i beståndet. Avtalet har ett beräknat takvärde på 960 miljoner kronor.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om ByggConstructs upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder, kontakta Pär Karlsson.