img
VÅRD

Hus för en friskare värld.

Vi bygger och rustar för framtidens vård.

ByggConstruct bygger och rustar för framtidens vård. Komplexa renoveringar och om- och tillbyggnader där omgivningens krav är mycket höga.

Hus för en friskare värld.

Friska och ändamålsenliga hus är en förutsättning för att vi ska må bra. Oavsett om det gäller byggnader vi bor i, arbetar i – eller får vård i. På ByggConstruct har vi stor erfarenhet av att utföra komplexa renoveringar och om- och tillbyggnader där kraven från omgivningen kan vara mycket höga. Vi har samlat på oss en stor mängd erfarenhet av denna typ av uppdrag. Tack vare egen anställd personal blir resultatet bra. Inte minst när det kommer till viktiga bitar som installationer och samverkan med personal i den pågående verksamheten.

Fram till 2020 arbetar ByggConstruct kontinuerligt med Framtidens Akademiska sjukhus, FAS, och den omfattande renoveringen av Hus 85 – det första i raden i ett av de största byggprojekten i sjukhusets historia.

Kraftfull, men varsam modernisering

Parallellt arbetar vi även med ett par av de mest kulturhistoriskt intressanta husen på sjukhusområdet, bland annat Hus A1. Det äldsta huset från 1867 ska genomgå en kraftfull, men varsam modernisering och anpassning.

Kraven på effektivitet och kvalitet i projekten är mycket hög. I uppdraget är vi med och sätter standard för hur kommande renoveringar ska genomföras.

Nytt vårdhemsboende

Förutom dessa vårdprojekt på Akademiska sjukhuset, har vi även ansvaret för en rad mindre och mellanstora bygganpassningar i Enköping, Tierp, Östervåla och Östhammar. Dessutom har vi byggt ett nytt vårdhemsboende i Märsta med 46 lägenheter.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om hur ByggConstructs projekt rustar för en friskare värld, kontakta Pär Karlsson.