img
VÅRD

Hus för en friskare värld.

Vi bygger och rustar för framtidens vård.

ByggConstruct bygger och rustar för framtidens vård. Komplexa renoveringar och om- och tillbyggnader där omgivningens krav är mycket höga.

Hus för en friskare värld.

Friska och ändamålsenliga hus är en förutsättning för att vi ska må bra. Oavsett om det gäller byggnader vi bor i, arbetar i – eller får vård i. På ByggConstruct har vi stor erfarenhet av att utföra komplexa renoveringar och om- och tillbyggnader där kraven från omgivningen kan vara mycket höga. Vi har samlat på oss en stor mängd erfarenhet av denna typ av uppdrag. Tack vare egen anställd personal blir resultatet bra. Inte minst när det kommer till viktiga bitar som installationer och samverkan med personal i den pågående verksamheten.

Åren 2013 till 2023 har ByggConstruct arbetat Framtidens Akademiska sjukhus, FAS, och de omfattande renoveringarna av Hus 85 och 70-huset – de största ombyggnadsprojekten i sjukhusets historia.

Kraftfull, men varsam modernisering

Parallellt med dessa har vi arbetet med ett par av de mest kulturhistoriskt intressanta husen på sjukhusområdet, bland annat Hus A1. Det äldsta huset från 1867 som genomgått en kraftfull, men varsam modernisering och anpassning.

Kraven på effektivitet och kvalitet i projekten är mycket hög. I uppdraget är vi med och sätter standard för hur kommande renoveringar ska genomföras.

Nytt vårdhemsboende

Förutom dessa vårdprojekt på Akademiska sjukhuset, har vi även ansvaret för en rad större bygganpassningar i Enköping, Tierp, Östervåla och Östhammar. Dessutom har vi byggt ett nytt vårdhemsboende i Märsta med 46 lägenheter och vårdcentral i miljöbyggnad Silver i Östervåla.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om hur ByggConstructs projekt rustar för en friskare värld, kontakta Pär Karlsson.