Länkbyggnaden, ett projekt med många utmaningar

ByggConstruct har flertalet projekt under Region Uppsalas FAS, Framtidens Akademiska Sjukhus. Ett större pågående projekt är Hus B11, ingång 70. ByggConstruct ansvarar även för Projekt Länkbyggnaden vilket handlar om att Bygga ihop B9 och B12 via en luftbro med J-huset!

läs mer

ByggConstruct fortsätter att vara i FAS

– Vi står inför många utmaningar. För att lyckas med projektet krävs att kommunikation, samverkan och samarbete med den pågående verksamheten sker på bästa sätt och i positiv anda, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.


ByggConstruct fick efter arbetet med Hus B14 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, även uppdraget att bygga om Hus B11. Det är ett stort uppdrag och erfarenheterna från ombyggnationen av B14 blir till stort värde för samhället!

läs mer

Renoveringen av B14 och helikopterplattan

Den sista Etappen av FAS-projektet Ombyggnad Vårdplan B14 är nu i full gång. Återstår i projektet är Etapp 3 B vilket bland annat innehåller total invändig renovering av byggplan 2, 3 och 4 samt helikopterplattan på taket av Hus 85. Stomme, fasader och trapphus ska bevaras men i övrigt rivs allt ut och återuppbyggs moderna vårdplan med enkelrum, för att anpassas till arbetsmiljö och framtida vård.

läs mer