img
BYGGSERVICE

Hus slits och går sönder. Oftast när man minst anar det.

Då är vi beredda.

När det gäller snabba utryckningar, löpande renoveringar eller skadearbeten finns Serviceavdelningen alltid till hands. I över tjugo år har vi arbetat med många olika typer av uppdrag i vitt skilda typer av byggnader.

Serviceavdelningen

Fixat byggnadsskador i över tjugo år

En viktig del av vår verksamhet är byggservice. Framförallt består uppdragen av skadearbeten och löpande renoveringar för större organisationer och fastighetsägare där det finns ram- och årsavtal.

ByggConstruct har sedan starten 1994 arbetat med byggnadsskador och byggservice. Under två decennier har vi fått stor erfarenhet och våra medarbetare är vana att arbeta i varierande miljöer. Inte sällan med hänsyn till kvarboende, skydd- och sekretessbelagda miljöer.

Snabba och flexibla

Seviceavdelningen utför även snabba, flexibla och mindre renoveringar, om- och tillbyggnader (ROT) av bostadshus och industrilokaler, kontorsanpassningar och ibland även nybyggnation av platsbyggda villor.

Allt arbete sker enligt dokumenterade processer, vilka är kopplade till vårt KMA-system i BF9K. Där beskrivs kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöplaner samt riskhantering.

På Serviceavdelningen arbetar snickare, betongarbetare och plattsättare. All personal är fast anställda, kommunicerar på svenska och har relevant utbildning (yrkesutbildade och/eller yrkesbevis) enligt produktcertifieringssystemet BF9K.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad våra drygt 20 erfarna servicemedarbetare kan göra, hör av dig till Peter Björklund.