img
BYGGSERVICE

Hus slits, går sönder eller måste anpassas. Oftast när man minst anar det.
Då är vi beredda.

När det gäller snabba utryckningar, löpande renoveringar eller skadearbeten finns Serviceavdelningen alltid till hands. I över tjugofem år har vi arbetat med många olika typer av uppdrag i vitt skilda typer av byggnader, beställare och avtalsformer.

Serviceavdelningen

Fixat byggnadsskador i över tjugo år

En viktig del av ByggConstructs verksamhet är byggservice. Framför allt består uppdragen av löpande renoveringar och anpassningar för större organisationer och fastighetsägare där det finns ram- och årsavtal.

ByggConstruct har sedan starten 1994 arbetat med byggnadsskador och byggservice och under våra snart 30 år har vi fått stor erfarenhet. Våra medarbetare är vana att arbeta i varierande miljöer. Inte sällan med hänsyn till kvarboende, pågående verksamhet och skydd- och sekretessbelagda miljöer.

Snabba och flexibla

Serviceavdelningen utför även snabba, flexibla och mindre renoveringar, om- och tillbyggnader (ROT) av bostadshus och industrilokaler, kontors- och lokalanpassningar och ibland även nybyggnation av platsbyggda villor. Ofta är avtalen kategoriserade under:

• Löpande renoveringar och reparationer
• Planerat underhåll och ombyggnationer
• Kontors-, lokal och ombyggnationer i samband med verksamhetsanpassningar
• Byggservice och större försäkringsskador

Allt arbete sker enligt certifierade och dokumenterade processer, med ett ledningssystem som är kopplat till vårt KMA-system. Där beskrivs kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöplaner samt riskhantering. Vi lämnar efter oss en produktcertifierad byggnation.

Egna anställda

På Serviceavdelningen har vi ca 35 medarbetare. Det är snickare, betongarbetare, murare, plattsättare och målare samt 5 platschefer. All personal är fast anställda, kommunicerar på svenska och har relevant utbildning (yrkesutbildade/yrkesbevis, HLR, Safety Construction, Heta arbete, digitala hjälpmedel mm) enligt produktcertifieringssystemet BKMA (BF9K). Vi har även ett dotterbolag i Sala som bl.a. hjälper kunder framförallt i Västerås, Sala, Heby och Avesta.

Vår organisation har stor erfarenhet av att arbeta med fleråriga ramavtal och omfattande partneringöverenskommelser.

Vi är en del av helheten

Vi kan hjälpa fler kunder till en hållbar framtid. Hållbarhetsfrågor står oss varmt om hjärtat. Tack vare våra synergier med Entreprenadavdelningen kan vi erbjuda energieffektiviserande tekniklösningar och installationer. Vi har vanan och kunskapen att arbeta i tidiga skeden och hjälper till med rambeskrivningar, och systemhandlingar samt framtagning av bygghandlingar, även i BIM om så önskas, på ett effektivt sätt.

Vi är stora inköpare. Genom strukturerade och systematiskt arbete gällande framtagning kalkyler, inköp och slutkostnadsprognoser blir vi träffsäkra, effektiva och överlämnar entreprenader till rätt pris. Vid större uppdrag, projekt större än ca 30 mkr, hjälper vår entreprenadavdelning gärna till.
Genom vårt dotterbolag BC Maskin och Recycling blir vi heltäckande när det kommer till maskiner, allmänna hjälpmedel, masskapsbodar, evakueringslägenheter fordon och transporter mm.

Fråga några av våra kunder eller kontakta oss

Klövern, Vasakronan, Akademiförvaltningen, Regionen Uppsala, Jernhusen, Uppsala Skolförvaltning.

Vill du veta mer om vad våra drygt 35 erfarna servicemedarbetare kan göra, hör av dig till Peter Björklund.

Garanti och eftermarknad

En del av vår Serviceavdelning är Garanti och eftermarknad, vilka har av kunderna uppskattade processer för att snabbt och korrekt få uppdragen avhjälpta.