OM OSS

Vi gör som vi säger!

ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggservice och byggnationer inom vård, skola och bostäder. Vi renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt.

Pär Karlsson, vd ByggConstruct. Specialiserade på byggservice och byggnationer inom vård, skola och bostäder.

”Vi gör som vi säger!” Att stå för det vi lovar och göra det inom överenskommen tid, det är kärnan i ByggConstruct.

 

ByggConstruct startade 1994 och under de drygt 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Anledningen tror vi är enkel: Vi gör som vi säger!

Oavsett om det är byggnader som människor bor i, kulturhistoriskt intressanta byggnader, skolor eller vårdbyggnader med pågående verksamhet, hanterar vi alla våra projekt, stora som små, med samma lyhördhet, kvalitetskänsla och kostnadsmedvetenhet. Och inte minst på överenskommen tid.

ByggConstruct är certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BKMA. Vi har stor vana av att arbeta i pågående verksamhet och har hög kompetens gällande utökad samverkan/partnering vid total- och utförandeentreprenad.

Några av våra kunder är Salabostäder, Region Uppsala, Uppsala kommun, HSB, Uppsalahem, Rikshem, Enköpings Hyresbostäder, Riksbyggen, Klövern, Vasakronan, Mimer, Uppsala Skolfastigheter, Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan, Akademiska Hus m.fl..

Idag har ByggConstruct drygt 200 anställda och en omsättning på drygt 1 miljard kr/år.

2020: Dotterbolag BC Maskin & Recycling
2020: Delägare i FÖ Bygg i Sala
2022: Etablering i Västerås

 

Vår affärsidé

ByggConstructs affärsidé är att utföra bygg- och ombyggnadsentreprenader, med spetskompetens inom; vård, skola, bostäder, kommersiella byggnader och byggservicearbeten.

Beskrivning av ByggConstructs verksamhet

ByggConstruct, grundat 1994 i Uppsala, är ett ägarlett byggföretag som arbetar med nybyggnation, stora ROT-entreprenader och byggservicearbeten inom; vård, skola, bostäder och kommersiella byggnader. ByggConstruct har stor erfarenhet av kulturhistoriskt intressanta byggnader, samarbetsformen partnering och har egna anställda inom bygg. Företagets hållbarhetsarbete prioriteras högt.

ORGANISATION

Egen anställd personal

ByggConstructs grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

ByggConstruct – Egen anställd personal specialiserade på byggservice och byggnationer inom vård, skola och bostäder.

Genom egen personal har vi större möjlighet att kvalitetssäkra vår verksamhet, öka förståelsen för våra kunders behov hos våra medarbetare och skapa en långsiktighet i vårt arbete. Alla är en del av ByggConstruct och alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Idag har ByggConstruct drygt 200 medarbetare. Cirka 150 yrkesarbetare och 25 arbets- och platschefer, inklusive arbetsledare. På kalkyl- och inköpsavdelningen arbetar sex medarbetare med anbud, projektering, kalkylering, inköp och projektuppföljning. Därutöver är vi ytterligare cirka 19 medarbetare inom maskinuthyrning och återbruk samt administration, lednings- och projektstödjande funktioner.

Tillsammans har vi möjligheter att bemanna en serviceavdelning på cirka 40 medarbetare och entreprenad med runt 110 medarbetare.

En lärande organisation

På ByggConstruct eftersträvar vi en platt, ickehierarkisk organisation som präglas av respekt, öppenhet och prestigelöshet. Varje medarbetare har en tydlig roll och vet vad som förväntas ifråga om ansvar och resultat.

Det är en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Från etapp till etapp och projekt till projekt. Inte minst tack vare vårt strukturerade arbete med erfarenhetsåterföring på alla nivåer.

Personalomsättningen på ByggConstruct är mycket låg. Vi känner varandra och vet vilka team vi ska bygga. Det gör att den erfarenhet vi förvärvar i varje etapp och projekt som vi genomför stannar i företaget och vi kan omsätta den i nästa etapp och projekt.

HISTORIA

Två decennier av stark utveckling.

I över 25 år har de gotländska rötterna växt sig starka i den Uppländska myllan. ByggConstruct startades 1994 av två unga gotlänningar, Pär Karlsson och Jan Ullberg. Det var lågkonjunktur och det ekonomiska läget var tufft, men de var fast beslutna om att de kunde göra skillnad i byggbranschen.

Många menade att det var ett osäkert vågspel att starta ett byggföretag mitt under en lågkonjunktur. ”Men för att få en drake att lyfta, måste man starta i motvind. Klarar vi det nu, så klarar vi det sen”, resonerade de unga entreprenörerna.

Och ByggConstruct fick luft under vingarna. Redan några år senare utsågs företaget till Årets Nyföretagare. 2008 steg Niclas Löfqvist in som delägare och vice vd, då Jan Ullberg lämnade företaget. Efter Niclas Löfqvists bortgång i oktober 2016, tog Stefan Andersson över rollen som vice vd.

Företagsförvärv och dotterbolag

De senaste åren har ByggConstruct haft en mycket stark utveckling. I december 2015 förvärvade ByggConstruct Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg).

I september 2020 utvidgade ByggConstruct sina vyer och blev majoritetsägare i FÖ Byggnads i Sala. Västmanland, med Västerås, Sala, Avesta och Heby, är en intressant marknad för ByggConstruct. Genom FÖ Byggnads, som fortsätter med sitt inarbetade namn, har ByggConstruct fått en stabil, kompetent och lokal samarbetspartner som ger nya möjligheter till utveckling och samordningsvinster, vilket kommer beställaren till gagn.

2017 flyttade vi in i våra nya lokaler på Libro ringväg 34. Där har vi vårt huvudkontor och vår hemmabas.

Idag är ByggConstruct ett av de största ägarledda byggföretagen i Mellansverige med knappt 170 anställda och en omsättning på drygt 750 miljoner kr/år.

Pär Karlsson, ByggConstructs vd, blev utsedd till Årets Företagare i Uppsala och i Uppsala län 2020.

SPONSRING

Tillsammans bygger vi ett vinnande Uppsala! Och Västerås. Och Sala. Och ...

Genom att samarbeta med idrottsföreningar och i kultur- och humanitära projekt, bygger vi tillsammans vinnande lokalsamhällen.

Storvreta innebandy. Tillsammans bygger vi ett vinnande Uppsala!

Vi på ByggConstruct vill ta vårt ansvar i att utveckla de regioner vi verkar på, så att de blir hållbarare och attraktivare att leva och bo i. Nu och i framtiden. Det gör vi genom att ligga i framkant när det gäller att bygga säkert, energieffektivt och med stor miljöhänsyn.

Men för oss som en regional aktör, är det även viktigt för oss att engagera oss i samhället på olika sätt. Vi ser sponsring som ett ömsesidigt samarbete där det finns en vinn-vinn- situation för alla parter.

Att kunna erbjuda möjligheter åt barn och ungdomar och att engagera oss i positiva evenemang och sammanhang, är stimulerande och viktigt.

ByggConstruct samarbetar med idrottsföreningar på alla nivåer. Vi arbetar också med kultur- och humanitära projekt. På så sätt tror vi att vi bygger ett starkare varumärke, blir en attraktivare arbetsgivare – och naturligtvis att våra samarbetspartners också kommer närmare sina drömmar och mål.

Genom att bygga framtiden på ansvar, stolthet och respekt kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

CSR

Vi är inte perfekta, men vi har valt väg.

Genom vårt ledningssystem och våra policys har vi ambitionen att göra rätt för oss i alla lägen.

Med en stabil utveckling och egen anställd personal skapar vi arbetstillfällen, genererar skatteintäkter och får samhället och regionen att växa.

Genom ett brett engagemang inom hela företaget och tillsammans med intresseorganisationer engagerar vi oss i branschutbildningar och erbjuder praktikplatser, sommarjobb, arbetsträning och mentorskap.

I samband med större projekt inom bland annat miljonprogrammet, är vi via sponsringsprojekt aktiva i att skapa en tryggare och säkrare tillvaro och meningsfulla fritidsaktiviteter för områdets barn och ungdomar.

 

LEDIGA TJÄNSTER

Sök jobb hos oss!

Medarbetare på ByggConstruct – specialiserade på byggservice och byggnationer inom vård, skola och bostäder. Bygg framtiden med oss!

Bygg framtiden med oss. ByggConstruct befinner i en positiv och expansiv utveckling och behöver fler duktiga medarbetare som vill bygga en hållbar framtid med oss. Vi har flera nya projekt i startgroparna.

Här hittar du våra alla våra aktuella tjänster.

Länken öppnas i nytt fönster. Vi samarbetar med jobbet.se

De uppgifter du lämnar i din ansökan lagras enbart för att kunna matchas mot lediga jobb (praktikplatser och sommarjobb). Förfarandet sker på ett GDPR-anpassat sätt. Läs mer om vår Integritetspolicy (GDPR).

Sök sommarjobb

ARBETA HOS OSS

Vill du jobba hos oss? Läs det här först.

På ByggConstruct får du arbeta i ett företag som tar väl hand om sina medarbetare och har en företagskultur som präglas av trygghet, engagemang, ansvar, ordning och reda. Bygg framtiden med oss!

Vi är BF9K-certifierade (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och har väl dokumenterade policys, arbetsprocesser och manualer som vi arbetar efter. Dessutom har vi väldigt kul tillsammans!

Fem goda skäl till att börja jobba hos oss:

1. Bra anställningsvillkor, personalförmåner och riktigt schysst lön

Vi tar hand om våra anställda. Mår man bra, gör man också ett bra jobb. Därför är det också viktigt med personalförmåner, friskvård och inte minst bra lön.

2. Spännande och långsiktiga projekt

ByggConstruct är i en positiv och expansiv fas. I över 25 år har vi arbetat med byggnationer, främst inom vård, skola och bostäder. Nu har vi flera stora projekt i startgroparna i både Uppsala- och Västeråsregionen.

3. Ordning och reda, hög trivsel och låg personalomsättning

Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal tillsammans med lokala underentreprenörer. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö. Ordning och reda!

4. En företagskultur som präglas av framåtanda och vind i ryggen

Vår värdegrund är viktig för oss. Den bygger på stark teamkänsla, ansvarstagande och öppenhet. Du är med och formar den bästa arbetsplatsen! 2020 korades ByggConstruct till Årets Företagare i Uppsala län.

5. Tillsammans bygger vi en hållbar framtid!

Varje dag arbetar vi för att bygga ett hållbart samhälle. Vi vill bidra till att skapa sysselsättning, trivsamma och inspirerande bostäder, stimulerande och produktiva miljöer för utbildning, företagande och vård, och en meningsfull fritid för våra medmänniskor. Visst vill du vara del av det?

 

Hola! Soliga hälsningar från Alicante under medarbetarresan i samband med ByggConstructs 25-års jubileum.

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Träffa några av våra medarbetare

På ByggConstruct träffar du människor med olika talanger, olika intressen, olika bakgrunder och härkomst. Alla är olika och det tycker vi är bra.

Det som förenar oss alla är viljan att jobba som ett team, ha roligt tillsammans och göra ett så bra jobb som möjligt. Genom att var och en har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, utvecklas även vårt företag.

Vill du också bli en del av vårt team?

LISA BRODIN, SNICKARE

CONNY KARLSSON, SNICKARE

PETER BJÖRKLUND, ARBETSCHEF