Ytterligare ett Mini Midi Maxi-projekt åt Sigtuna hem

Under de senaste åren har ByggConstruct renoverat över 1000 lägenheter åt Sigtunahem i Märsta och Sigtuna. Innan jul startade projekt Lyckostigen i centrala Märsta. Drygt 200 lägenheter ska stam- och elrenoveras.

ByggConstruct ska i en generalentreprenad utföra en stamrenovering på 203 lägenheter vid Lyckostigen 3-12. Förutom byggdelen har ByggConstruct även samordningsansvaret. Projektet genomförs i åtta etapper, med ett hus i taget. Entreprenaden pågår fram till den 11 juli 2018 och är på en anbudssumma om drygt 15 miljoner kronor.

Byggherren Sigtuna hem fotsätter med sin uppskattade och uppmärksammade modell med "Mini, Midi, Maxi". Ett koncept där hyresgästen kan välja nivå på renoveringen!

ByggConstructs platschef är Johan Eriksson.

För mer information kontakta:

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90