Skyddsombud, handledare och "förhandlare". Valda med förtroende!

Skyddsombud ByggConstruct
Namn, Arbetsplats
Lind Lars, Huvudskyddsombud

Aldskogius Johan, BRF Hus 14
Andersson Tomas, Cytiva, Korsängen
Blomberg Ulf, BMC, Akademiska, Gustavianum
Bolinder Urban, Ehb Romberga
Brodin Lisa, BRF Vivalla och Uppsalahem Graniten
Karlsson Claes, Kungsängstorg
Larsson Adam, Projekt Salabostäder Stöten
Lindell Joakim, Mimer (Ivar och Bergatrollet)
Wessman Lars, Kyrkans Hus
Söderman Jimmy, Kantorn

Fullmakt från Byggnads att genomföra förhandling gällande "utlåning över 8 veckor"
Jädersten John
Palmgren Cristoffer
Uddén Jens

Handledare för lärlingar
Berlin Johan
Hellström Felix
Färdigs Torbjörn
Salminen Olli

För information gällande kontaktuppgifter till ovanstående, reflektioner och ev. kompletteringar kontakta lotta.winterqvist@byggconstruct.se