Vi bygger framtidens skolor för våra barn

Framtidens förskolor med lärande och lek i fokus
De nybyggnationer ByggConstruct uppfört är på ca 1800 kvm i två plan. De omfattar oftast åtta avdelningarna för totalt ca 150 barn.

Förskolorna har flexibla och attraktiva lösningar som arbetats fram tillsammans med beställare och pedagoger. Lärande och lek är i centrum. Skolorna är uppbyggda kring olika kreativa ateljéer, där varje ateljé och avdelning har ett eget tema som kan användas på olika sätt i den dagliga pedagogiska verksamheten. Det finns matsalar där barnen är nära matlagningen, stora vinterträdgårdar eller ”teatrar” som är tillgängliga för hela förskolan.

Det är även viktigt att byggnaden skall passa in i miljön, fungera som en naturlig mötesplats och gynna intrycket av närområdet. Extra sympatiskt är det om byggnaden förses med naturliga och hållbara material, med till exempel sedumtak, kiselbehandlad träpanel och stommar i limträ.

Bli bäst i klassen
– Jag tror att antalet passivhus kommer att öka. Den kortsiktiga kostnadsökningen kan räknas hem för beställaren, menar Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.

– Många av de byggnader vi bygger eller renoverar ska våra yngsta leka i, lära sig i och växa upp i. För oss är det självklart att den nya generationens hus ska vara trygga, energisnåla och hållbara. Därför satsar vi på ByggConstruct på att bli bäst i klassen på att bygga passivhus och lågenergihus, avslutar Pär Karlsson.

Energieffektiva byggnader
Passivhus är energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Det bidrar till minskning av koldioxidutsläpp och med upp till 70 % lägre energiförbrukning än dagens nybyggnadskrav.

Stor noggrannhet vid isolering, installationer och val av fönster är av största vikt under byggnationen. En av de största utmaningarna med passivhus är att minimera värmeförluster genom att undvika klödbryggor. Isoleringen har en nyckelroll, fönster och dörrar ska vara energieffektiva och helt lufttäta. För att nå optimal funktion är det mycket viktigt med beredningar och att kontroller genomförs systematiskt.

De miljömässiga fördelarna är givna, men även inomhuskomforten, funktionaliteten, ljuset etc, gör att helheten på de moderna förskolorna blir än bättre och mer beständig. Byggnadens totala livscykel ska vara i fokus.

För mer information kontakta gärna vd Pär Karlsson.