Vår framtid har en hållbar historia. ByggConstruct fyller 25 år!

Ända sedan vi startade ByggConstruct 1994 har vi arbetat med inställningen att förtroende inte är något du får till skänks. Det är något du bygger bit för bit, dag för dag under lång tid. Nu fyller vi 25 år.

För oss är det en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Därför har vi alltid strävat efter att arbeta energieffektivt, med stor miljöhänsyn och med en bra arbetsmiljö.

Men förtroende handlar om så mycket mer. Vi är en del av samhället och samhället är en del av oss. Vi vill ta vårt ansvar för alla delar i vårt arbete. Därför är det också viktigt att de vi väljer att samarbeta med har ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete för att bygga ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle.

Nu har vi lagt de första 25 årens byggstenar, en hållbar grund för de kommande 25 åren. För är det något som talar för vår framtid, är det vår historia.