Smakstart på framtiden. Nya långsiktiga byggprojekt.

Under förra verksamhetsåret anställde vi 15 medarbetare och vi kommer att behöva förstärka vår laguppställning med ytterligare skickliga spelare.


Det är riktigt roligt att konstatera att vi på ByggConstruct har fått en smakstart på verksamhetsåret. Ett antal intressanta långsiktiga projekt runt om i Uppland, där vi arbetar med att bygga hållbart och energieffektivt, kommer att påbörjas under året.

  • Renovering av kvarteret Romberga i Enköping, vilket ingår i EHB miljonprogram. Bland annat ska cirka 700 hyreslägenheter renoveras och energieffektiviseras i samarbetsformen partnering.
  • Ombyggnation av B11, Akademiska sjukhuset i Uppsala, systerhus till B14 som ByggConstruct renoverade 2013–2016 för cirka 400 miljoner kronor. Projekt B11 är av motsvarande omfattning.
  • Renoveringsstart av Salabostäder, flera hundra lägenheter renoveras. Även detta förnyelseprojekt sker i samarbetsformen partnering.
  • Under året startar förnyelseprojekt i Eriksberg och Björklinge, två områden i Uppsalahems miljonprogram. Båda partneringprojekt.
  • Nybyggnation av Kölängens Förskola. Ett partneringprojekt med Knivsta kommun. Vi bygger här ytterligare en förskola i passivhus-teknik.
  • Renovering av Stockholmsvägen, ett förnyelseprojekt i partnering av cirka 200 lägenheter åt Sigtunahem i Märsta.

Förutom dessa projekt har vi en välrenommerad serviceavdelning och ett stort antal andra pågående entreprenader.

Vi på ByggConstruct genomför våra projekt med egen byggpersonal och med lokala underentreprenörer.

Vill du ta en plats i vårt lag? Är du intresserad av en smakstart, kontakta Lotta Winterqvist, så får du veta mer!