Serviceprojekten And och Staben

ByggConstruct har erhållit två nya större serviceuppdrag för Region Uppsala, inom ramen för det avtal som tecknades i våras. Vid Wiks Slott sker en större ombyggnation av hotell And och i Enköping sker Projekt Staben.

I projektet And hjälper gör ByggConstruct till med en större ombyggnad av en hotellbyggnad vid Wiks Slott utanför Uppsala. Hotellet är om två plan med bl.a. 21 dubbelrum och källarvåning. Med nya installationer, ledningar och renovering till generell konkurrenskraftig miljö och standard på hotellmarkanden ska byggnaden säkerställa framtida drift och ändamålsenliga lokaler för hyresgästerna.
Projektet beräknas starta i början av november och pågå i ca 6 månader. Projektets budget är ca 7,5 MSK.
Den senaste interiöra ombyggnaden skedde 1976.

I Serviceprojekt Staben i Enköping, under samma avtal, ska ByggConstruct göra en större ombyggnation av kontor och fläktrum, som inkluderar rivning, håltagning, golv, undertak, ventilation, VS, El.
Byggyta om drygt 500 kvm, projektet beräknas starta i november och pågå ca 4 månader. Projektets budget är ca 15 MSK

För mer information kontakta Peter Björklund, Avdelningschef för Service.
Tfn.: 0703-29 18 90
E-post: peter.bjorklund@byggconstruct.se