Projekt; Förskola i Frösundavik

Håbo kommun tillsammans med ByggConstruct ska skapa en flexibel, attraktiv och modern förskola med lärande och lek i centrum för ca 148 barn. Byggnaden skall passa in i miljön, fungera som en naturlig mötesplats och gynna intrycket av Frösundaviksområdet. Projektet startade inför sommaren 2016 och beräknad inflyttning våren 2018.

Förskolan kommer att innehålla 8 avdelningar fördelat över ca 1800 m2 på två plan. Det blir en byggnad med naturliga och hållbara material. Tak av Sedum, kiselbehandlad träpanel, stomme i limträ. Byggnaden ska uppnå miljöbyggnad silver.
ByggConstruct har bl.a. tidigare byggt Almunge Förskola, en lågenergibyggnad, samt bygger parallellt med förskolan i Bålsta en passivhus-förskola i Alsike (se Projekt; Alsike Nord).

Stora krav ställs på att förskolan är en läroplansanpassad miljö med väl utförd tillgänglighet för funktionshindrade, såväl inne som ute. Projektet skall utformas utifrån verksamhetens behov, samt hålla låga drift- och underhållskostnader både när det gäller fastighetstekniska lösningar och verksamhetskostnader.
Planering, projektering och genomförande ska utföras tillsammans från första skiss till inflyttning, där samtliga parter är delaktiga i de beslut som avgör om projektet blir framgångsrikt som t ex.; funktionalitet, ekonomi, tid, miljö, elevernas och personalens arbetsmiljö samt låga drift- och underhållskostnader.

Ombud för projektet är ByggConstructs Vd Pär Karlsson och Platschef Robert Wärnberg. Arkitekt är Sara Smibacker från Metod Arkitekter.

För mer information

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90