Produktionsstart av miljonprogrammet i Sala

Förnyelse av miljonprogrammets bostadsområden är något av en specialitet för ByggConstruct. Förutom förtroendet från bl.a. Uppsalahem, Enköpings Hyresbostäder, Sigtunahem, Rikshem m.fl. har ByggConstruct nu även smygstartat med 54 lägenheter åt Salabostäder AB.
– Det är klassiska stamrenoveringar med byte av kök och badrum samt en hel del energieffektiviserande åtgärder. Vi ser fram emot att få hjälpa Salabostäder under de närmsta åren säger Pär Karlsson, Vd för ByggConstruct.

2017 vann ByggConstruct upphandlingen "Ramavtal: Strategisk partnering för stamrenovering" för Salabostäder AB, vilka har ett behov av att renovera ca 2000 lägenheter!
Efter att Skede 1, projektering och framtagande av ett riktpris, nu är klart liksom framtagningen av färdiga bygghandlingar kan produktionen starta på allvar för de första etapperna.
Först ut är tre huskroppar om 18 lägenheter, totalt 54 lägenheter, i bostadsområdet Åkra, från mitten av 60-talet.
- Vi gör en hel del energieffektiviserande åtgärder som byte av fönster och dörrar, isolering på vind, nya fläkt- och ventilationslösningar förutom en klassisk stamrenovering med nya kök, badrum och ytskikt, beskriver Pär Karlsson, Vd på ByggConstruct.
På plats kommer ByggConstruct själva bemanna projektet med 6-8 hantverkare samt med platschefen Henrik Ahlström.

För mer information om projektet och ByggConstruct kontakta:

Pär Karlsson
Vd ByggConstruct AB
per.karlsson@byggconstruct.se