Nybyggnation av kontorsfastighet

Under det senaste året har ByggConstruct byggt ett nytt kontor åt It-företaget PEJOIT i Enköping. Kontorshuset innehåller kontorsytor på 1700 m2 fördelat på tre plan samt garage i källare.

ByggConstruct, i totalentreprenad, utför en nyproduktion av kontorshus i 3 våningar plus ett garageplan. Projektet är byggt med en stålstomme och HDF bjälklag, som fasad har används Ruuki paneler som klätts delvis med fasdabeklädnad, för att få en estetisk mer tilltalande byggnad. Uppvärmning sker med bergpumpar som kompletterats med bergkyla för kylning sommartid.
Entreprenaden pågår fram till den 1 april 2017 och är på budgeterad till ca 40 miljoner kronor.
ByggConstructs platschef är Tommy Lundberg och Projekteringsansvarig är Stefan Andersson.

För mer information kontakta:

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90