Niclas Löfqvist i varmt och kärleksfullt minne

En högt uppskattad kollega och nära vän har lämnat oss i djup saknad. Niclas Löfqvist, vice vd och delägare i ByggConstruct AB, somnade stilla in den 11 oktober omgiven av sina nära och kära. Efter en lång tids heroisk kamp, blev till slut sjukdomen honom övermäktig.

I denna sorgens stund, går våra tankar först och främst till familjen, till Maria och barnen Robin och Linus.

Niclas var en omtyckt kollega, ledare och vän. Han var erfaren, kunnig och klok. Vi minns hans outtröttliga drivkraft, hans fantastiska passion och förmåga i att leda och driva projekt. Niclas var också omtänksam och lojal och ställde alltid upp när det behövdes. Oavsett vad.

Niclas var en uppskattad partner bland våra beställare och leverantörer. Han var tydlig och rak, ibland lite väl mycket, och hade oftast rätt. Han var ärlig, rättvis och förlåtande.

Med hans insikt om sin sjukdomsbild var Niclas drivande i samgåendet med PA-Bygg, för skapandet av en ny större och starkare organisation. In i det sista arbetade han för ByggConstruct. Tack vare hans vilja och insatser står nu ByggConstruct starkt och väl rustat för framtida utmaningar.

Niclas lämnar ett stort ekande tomrum efter sig. Vi saknar redan hans kraftfulla gestalt, drastiska humor och skratt.

Tack för allt och vila i frid Niclas.
Vännerna på ByggConstruct.