Det satsas på Uppsalas barn

ByggConstruct har i uppdrag att hjälpa Uppsala Skolfastigheter med att modernisera kommunens förskolor. Ett uppdrag som ByggConstruct är mycket stolta över.
– Det är var våra egna barn och nästa generation ska leka i, lära sig i och växa upp i. För barnen och alla pedagoger blir det långa dagar under många år. Vår ambition är att alla ska trivas och må så bra som möjligt i de skolor vi har arbetat med. Det är även viktigt att förskolorna anpassas till modernare arbetsmiljöer samt energieffektiviseras för en hållbarare miljö, menar Pär Karlsson, Vd ByggConstruct.

Uppdragen, totalentreprenad, kan variera från skola till skola, vilka är byggda under 70-80-talet. I det flesta fall handlar det om nya ventilationslösningar, isolering och tätning av tak och väggar, ny panel, byte av dörrar och fönster, ventilerade golv, nya ytskikt och tekniska lösningar. Vissa av förskolorna byggs även till.
I de flesta av fallen sker byggnation i samverkan med den pågående verksamheten, vilket kan vara en stor utmaning.
För mer information gällande moderniseringen av förskolorna och kontrakten kontakta Stefan Andersson, Vvd ByggConstruct eller Platschef Roger Olsson.

Aktuella uppdrag är bl.a.:

  • Ramsta skola i Ramstalund, jan 2018 - sept 2018
  • Kims förskola i Luthagen, okt 2017 - sept 2018
  • Klockarbols förskola i Bälinge, maj 2017 - mars 2018
  • Orrparkens förskola i Sunnersta, dec 2017 - mars 2018
  • Stenrösets förskola i Stenhagen, juni 2017 - jan 2018

Förutom ovan pågående projekt sker även större om- och tillbyggnationer, för Uppsala Skolfastigheters räkning, av;
Ringarens förskola i Kvarngärdet (feb 2017 - mars 2018, Platschef Tommy Lundberg).
Sverkerskolan i Luthagen (dec 2016 - feb 2018, Platschef Tomas Lange).

- Vi har stor erfarenhet av att arbete med olika skolmiljöer och haft många uppdrag för Uppsala Skolfastigheter, bl.a.; Nybyggnation av Almunge förskola, Om- och tillbyggnad av Bellmans förskola, Tiundaskolan, Heidenstamsskolan, Johannesbäckskolan, Funbo skola, Malma skola, Tuna skola m.fl. avslutar Pär Karlsson.

Pär Karlsson
Vd ByggConstruct AB
per.karlsson@byggconstruct.se