Renoveringen av B14 och helikopterplattan

Den sista Etappen av FAS-projektet Ombyggnad Vårdplan B14 är nu i full gång. Återstår i projektet är Etapp 3 B vilket bland annat innehåller total invändig renovering av byggplan 2, 3 och 4 samt helikopterplattan på taket av Hus 85. Stomme, fasader och trapphus ska bevaras men i övrigt rivs allt ut och återuppbyggs moderna vårdplan med enkelrum, för att anpassas till arbetsmiljö och framtida vård.

Etapp 1 startade i maj 2013 och var då det första projektet för Landstingsservice av Framtidens Akademiska Sjukhus. Projektet har varit mycket lyckat och hållit tidsplan, budget och målen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Totalt kommer hela projektet att, under produktionstiden, omsätta ca 350 Msk och omfatta mer än 24 000 kvm.

Fakta
Beställare: Landstingsservice i Uppsala län
Entreprenadform: Löpande räkning med målpris i samarbetsformen partnering
Byggtid: För hela projektet 1 maj 2013 – juni 2016 (Etapp 3 B; maj 2015 – juni 2016)
Kontraktsumma: Motsvarande ca 350 Msk (Etapp 3 B 108 MSK)

För mer information

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90