ByggConstruct fortsätter att vara i FAS

– Vi står inför många utmaningar. För att lyckas med projektet krävs att kommunikation, samverkan och samarbete med den pågående verksamheten sker på bästa sätt och i positiv anda, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.


ByggConstruct fick efter arbetet med Hus B14 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, även uppdraget att bygga om Hus B11. Det är ett stort uppdrag och erfarenheterna från ombyggnationen av B14 blir till stort värde för samhället!

Projektet är en etappvis ombyggnation av Hus B11 (ingång 70) som ingår i det stora FAS-programmet (Framtidens Akademiska Sjukhus). Stomme, fasader och trapphus ska bevaras men i övrigt ska det mesta byggas om, totalt ca 25 000 kvm. Byggnaden ska anpassas till modern arbetsmiljö och vård.

– Det är jättekul att vi får fortsatt förtroende med att förfina vårt eget sjukhus. Våra anställda och de vi arbetar tillsammans med, verkar och bor i regionen och de känner att de renoverar åt sig själva, säger Pär Karlsson vd för ByggConstruct.

– Vi står inför många utmaningar. För ett lyckat projekt krävs att kommunikationen, samverkan och samarbetet med den pågående verksamheten sker på bästa sätt och i positiv anda. Största hänsyn måste tas till bland annat de intensivvårdsavdelningar som kommer att vara placerade mitt i, över och under byggarbetsplatsen!

Samarbete, anpassning och planering med närliggande verksamheter är av största vikt för att minimera vår påverkan. Det här tycker våra beställare att vi bra på, förklarar Pär Karlsson.

– En annan utmaning är att i befintlig byggnad få in dagens teknik och komplexa installationer. För att klara detta krävs mycket bra samarbete mellan byggledare, projektörer och entreprenörer, vilket innebär gränsöverskridande och helt nya lösningar för att klara samtligas krav.

– Vi löser problem innan de uppstår samt nyttjar och planerar tiden optimalt för att verksamheten ska påverkas minimalt. Det krävs skickliga medarbetare för klara av den här typen av projekt, avslutar Pär Karlsson.

Under 2013-2016 hade ByggConstruct uppdraget med ombyggnationen av ”systerhuset” B14 (ingång 85), vilket blev ett mycket lyckat projekt och som omsatte drygt 400 miljoner kronor. Projektet kunde levereras till utsatt tidsplan, till en lägre kostnad och till en högre kundnöjdhet.

Platschef för Projekt B11 är Veronica Schytzer och Roger Werdenberg.

För mer information gällande ByggConstructs verksamhet kontakta:

Pär Karlsson
Vd ByggConstruct AB
per.karlsson@byggconstruct.se