Renoveringar

Med genomtänkta renoveringar bygger vi en hållbar framtid

Medarbetare ByggConstruct

Det finns många sätt att arbeta för att bidra till en hållbar utveckling. Ett av de bättre är faktiskt att ta hand och förbättra det vi redan har. Det är bra, både för miljön och för plånboken.

Faktum är att en omsorgsfull förnyelse i många fall är bättre än att bygga nytt. Att ta tillvara befintliga byggnader, och anpassa dem till vår tids krav gällande miljöpåverkan och energiförbrukning, byggkvalitet och stadsplanering.

Moderniseringar och ombyggnationer

I över 25 år har vi arbetat med att bygga till, bygga om och rusta upp gårdagens hus för dagens användning. Det kan handla om moderniseringar av miljonprogrammets bostäder, renovering och ombyggnationer av sjukhusmiljöer och skolor.

Här kan du läsa mer om oss och vad vi gör.

 

ByggConstruct Kantorn Uppsala

Projekt Kantorn, Uppsala

 

Stora projekt på gång
Just nu arbetar vi med ett stort antal större renoveringar tillsammans med bland andra Akademiska Hus, Cytiva, Enköpings Hyresbostäder, HSB, Klövern, Region Uppsala, Riksbyggen, Rikshem, SigtunaHem, Svenska Kyrkan och Uppsalahem.

Här kan du se några av våra pågående projekt.

Kyrkans hus, Uppsala

 

Ligger i framkant
Vi på ByggConstruct har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller hållbara tekniska och innovativa lösningar, att bygga med modern arbetsmetodik och god arbetsmiljö, närproducerat och energieffektivt. Nyligen startade vi BC Maskin & Recycling, ett dotterbolag vars uppgift är att bland annat utveckla återbruk av byggmaterial.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

 

Vi söker fler medarbetare!
Nu är vi beredda att ta nästa steg mot en hållbar framtid. Men vi behöver bli fler som har samma övertygelse som vi. Därför söker vi engagerade och framåtblickande platschefer, entreprenadingenjörer och hantverkare till Uppsala. Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss.

Träffa några av våra medarbetare.

Sök jobb hos oss.

För mer information kontakta:

Pär Karlsson
Vd ByggConstruct
#byggconstructnytt
#pågåendeprojekt