Årets Företagare i Uppsala län 2020

Pär Karlsson utsedd till Årets Företagare i Uppsala län 2020!

ByggConstructs vd Pär Karlsson tar emot priset som Årets företagare i Uppsala län under en ceremoni på Uppsala Slott 10 juni 2020. Fr v Thomas Byström, Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef; Pär Karlsson, ByggConstruct; Göran Enander, landshövding och Monica Hedberg, ordförande i Företagarna Uppsala. Foto: Företagarna i Uppsala

 

ByggConstructs vd, Pär Karlsson, har blivit utsedd till Årets Företagare i Uppsala län 2020 vid årets regionala final. Han får utmärkelsen bland annat för att ha lyckats skapa ”en företagskultur som präglas av öppenhet, sundhet och frihet under ansvar”, något som ”tveklöst är en huvudingrediens till företagets framgång”, som motiveringen lyder. 

Den 4 juni blev Pär utsedd till Årets Företagare i Uppsala. I och med det gick han vidare till den regionala finalen, som han också vann! Nu kan han inte bara titulera sig Årets Företagare i Uppsala, utan också Årets Företagare i Uppsala län.

– Det är fantastiskt roligt att bli uppmärksammad på det här sättet, kommenterar Pär Karlsson, efter att ha mottagit priset av Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef, Thomas Byström och landshövding Göran Enander under en coronasäker ceremoni på Uppsala Slott 10 juni.

En glad landshövding
– Pär Karlsson och Byggconstruct visar förståelse för att nutidens och framtidens konkurrenskraft i allt större utsträckning kommer att vila på företags förmåga och vilja att bedriva långsiktiga, hållbara och värdeskapande verksamheter i nära samklang med det samhälle i vilket de verkar, säger landshövding Göran Enander, och fortsätter:

– Det gläder mig att ha ett företag som är så tydligt förankrad i denna vision i vårt län och jag hoppas att de lärdomar som Byggconstruct dragit från sitt sätt att arbeta kommer att sprida sig till fler delar av länets näringsliv.

Resultatet av teamwork
Pär Karlsson framhåller att utmärkelsen är framförallt resultatet av ett teamwork, att man arbetar tillsammans och har tydliga mål.

– De flesta av våra uppdrag genomför vi med egen byggpersonal och tillsammans med lokala underentreprenörer. Och det är tack vare alla engagerade medarbetare på ByggConstruct och alla duktiga samarbetspartners, som vi har nått så här långt.

– Det är tillsammans som vi bygger ett vinnande Uppsala.

Satsar på att bygga hållbart
Något som också bidragit till ByggConstructs starka tillväxt är satsningen på att bygga hållbart, menar Pär.

– Ända sedan vi startade ByggConstruct 1994 har det varit en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Vi har alltid strävat efter att bygga säkert, med god arbetsmiljö och med stor miljöhänsyn säger Pär.

Årets Företagare i Uppsala län. Och i hela Sverige?
Efter att ha vunnit priset som Årets Företagare i Uppsala län väntar nu riksfinalen. Där gör 21 regionala vinnare upp om den nationella titeln. Prisutdelningen går av stapeln i oktober i Stockholms stadshus 16 oktober 2020. Vi håller tummarna!

Juryernas motiveringar i sin helhet
Eftersom Pär nu vunnit i två olika finaler, den för Uppsala och den för Uppsala län, där två olika juryer utsett årets pristagare, så är även jurymotiveringarna två. Här följer båda två i sin helhet.

Juryns motivering Årets Företagare i Uppsala län 10 juni
”Årets Företagare i Uppsala län, Pär Karlsson, visar hur en företagare kan lyckas med att skapa ett starkt företag med god tillväxt trots varierande konjunkturförhållanden och samtidigt på kontinuerlig basis, ge tillbaka till samhället i form av sponsring till flertalet olika verksamheter.

Med en företagskultur som präglas av öppenhet, sundhet och frihet under ansvar har han även lyckats bibehålla en låg personalomsättning, något som tveklöst är en huvudingrediens till företagets framgång.”

Juryns motivering Årets Företagare i Uppsala 4 juni
”Årets Företagare är en person som genom sitt företagande visar hur ett företag kan bibehåll sin tillväxt trots varierande konjunkturförhållanden.

Företaget har en stabil grund, satsar på innovativa tekniker för en hållbar framtid, och har ett ledarskap som tydligt sätter medarbetarna i fokus.

På detta sätt har företaget inte bara fått nöjda medarbetare, utan även nöjda kunder och relationer.”

Läs mer på Företagarnas webbplats.