Gustavianum har en spännande historia att berätta

Mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från Vikingatiden, ovärderliga konstverk och mycket annat. Uppsala universitetsmuseum, ansvarar för många unika föremål. Alla dessa historiska samlingar måste vårdas och visas med omsorg. Nu renoverar vi Gustavianum.

 

Syftet med renoveringen av Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, är att varsamt förbättra inomhusmiljön, så att de historiska föremålen ska få det bättre. Även kommande generationer ska få ta del av berättelserna om vår spännande historia.

Upprustningen genomförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Entreprenör är ByggConstruct.

Våren 2024 räknar vi med att öppna dörrarna till historien igen.

 

Följ det spännande arbetet 
Renoveringen av Gustavianum innebär att mycket spännande historia kommer upp till ytan under arbetet. Arkeologer och bygghantverkare jobbar parallellt.

Upplandsmuseet utför de arkeologiska undersökningarna. Bland annat har man hittat flera äldre golv och murar. Mellan Gustavianum och Ekermanska huset (även känt som Historicum) har rester av minst ett, möjligen två mindre hus upptäckts. Även fynd av 1400-tals keramik har gjorts.

”Kul och spännande när man gör häftiga upptäckter. Man vet aldrig vilka historier som kan gömma sig i så här gamla hus”, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct

Följ det spännande arbetet här på vår hemsida. Vi uppdaterar löpande.

Du kan också följa de arkeologiska undersökningarna som Upplandsmuseet utför här.  

Upplandsmuseet publicerar de senaste arkeologiska nyheterna på Facebook.

Läs mer om Gustavianum och arbetet med renoveringen på Uppsala universitets hemsida.

 

ByggConstructs arbete omfattar bland annat:

 • Ny tillgänglighetsanpassad huvudentré
 • Renovering av befintlig hiss
 • Förbättrad brandutrymning
 • Markarbeten i anslutning till byggnaden
 • Sprinkler
 • Fysiskt skydd
 • Nya Personalutrymmen
 • Ny ventilation
 • Befuktning
 • Renovering av värmeanläggning
 • Ny belysning och kraft

 

Stor noggrannhet och försiktighet
Gustavianums renovering inleddes redan hösten 2019 med nedpackning av samtliga tidigare utställda föremål. En tidskrävande process som har krävt stor noggrannhet och försiktighet då föremålen i många fall är mycket ömtåliga.

Uppsala universitetsmuseum, ansvarar för många unika och ömtåliga föremål. Alla dessa historiska samlingar måste vårdas och visas med omsorg. Syftet med renoveringen är framförallt att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas.

 

För mer information kontakta:

Pär Karlsson
Vd ByggConstruct
#byggconstructnytt
#pågåendeprojekt

 

Lång erfarenhet av gamla byggnader
ByggConstruct har lång erfarenhet av att arbeta med gamla arkitektoniska byggnader. Det ger oss inspiration till att bygga morgondagens hus i samma hållbara anda och yrkesskicklighet.

 

Axplock av projekt som hanterats med stor varsamhet

 • Renovering Uppsala slott, Rikssalsstiftelsen. Invändig renovering Norra tornet. Renovering av herr- och damrum med tillhörande utrymmen och wc-grupper i Rikssalen, mm.
 • Ombyggnation av Cykelfabriken, Uppsala Industrihus. Anrika Nymans verkstäder från förra sekelskiftet, ca 6 200 kvm, omsättning ca 220 MSK.
 • Ombyggnation Sverkerskolan, Uppsala Skolfastigheter. Skolbyggnader av arkitekt Ture Stenberg och Gunnar Leche från 1904, drygt 3 500 kvm, omsättning ca 40 MSK.
 • Ombyggnation Juridikum, Gamla torget, Akademiförvaltningen. Renovering av byggnad som delvis härstammar från 1600-talet, ca 8 000 kvm, omsättning ca 37 MSK.
 • Ombyggnad A1, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala. Äldsta byggnaden från slutet av 1800-talet vid Akademiska sjukhuset, ca 5 000 kvm, omsättning ca 85 MSK.
 • Ombyggnation Uppsala centralstation, Jernhusen. Komplex renovering i pågående verksamhet, ca 3 000 kvm, omsättning ca 75 MSK.
 • Ombyggnation Regnellianum, Akademiförvaltningen. Skolbyggnad från tidigt 1900-tal, drygt 3 000 kvm, omsättning ca 25 MSK.
 • Renovering orangeriet Linneträdgården. Statligt byggnadsminne från 1800-talet som förvaltas av Statens Fastighetsverk.
 • Renovering Villa Hemgården, Akademiförvaltningen.
 • Kulturminnesmärkta direktörsvillan i Kåbo från 1880.
 • Renovering Ulva kvarn. Omfattande renovering av kvarnhuset från 1750-talet som brann ner 1998.