Vi har en konstruktiv idé för ett hållbart Uppland

Energieffektivisering i projekt Kantorn, ByggConstruct

Vi på ByggConstruct har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller hållbara tekniska och innovativa lösningar; att bygga med modern arbetsmetodik och god arbetsmiljö, närproducerat och energieffektivt.

Påskynda den gröna omställningen

Vårt sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsarbete påbörjades samma dag som vi startade 1994. Men på den tiden kallade vi inte det ansvaret för hållbarhet, utan för sunt förnuft. Nu 30 år senare kan vi konstatera att det var en konstruktiv idé för att påskynda den gröna omställningen och bygga en hållbar framtid.

För dagens och morgondagens användning

I tre decennier har vi arbetat med att uppföra, bygga om och rusta upp hus för dagens och morgondagens användning. Från större verksamhetsanpassningar för forskningslaboratorier och sjukhusmiljöer och kontor, till moderniseringar och renovering av miljonprogrammets bostäder och byggande av miljöcertifierade skolor. Men också varsamma renoveringar av kulturbyggnader.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och vår senaste hållbarhetsrapport här.

Nyligen startade vi BC Maskin & Recycling, ett dotterbolag vars uppgift är att bland annat utveckla återbruk av byggmaterial.

Gustavianum. Renovering av kulturhistoriska och arkitektoniskt värdefulla miljöer är ett viktigt kompetensområde för ByggConstruct.

Ett spännande renoveringsprojekt är Gustavianum, en byggnad uppförd på 1660-talet. Den känsliga kulturhistoriska miljön ställer exceptionella krav på yrkesskicklighet. Renovering av kulturhistoriska och arkitektoniskt värdefulla miljöer är ett viktigt kompetensområde för ByggConstruct.

Egna anställda medarbetare

Redan från början bemannade vi våra projekt med egna anställda. Genom egen personal har vi större möjlighet att utifrån våra erfarenheter kvalitetssäkra vår verksamhet och öka förståelsen för våra kunders behov. Vi uppnår rätt kvalitet, god ekonomi, säkra byggen, bra arbetsmiljö och punktliga leveranser. Tryggt och pålitligt.

Här kan du läsa mer om oss och vad vi gör.

ByggConstruct Kantorn Uppsala

Projekt Kantorn för Rikshem, Uppsala. Påbyggnad av våningsplan med KL-trä på bostadshus. Efter ombyggnaden beräknas fastighetens energiåtgång mer än halveras. Se även bild ovan.

Utveckla Uppland till en tongivande region

Just nu arbetar vi med ett stort antal större projekt för att utveckla Uppland till en av de mest tongivande regionerna i landet. Arbetsplatser och fastigheter måste effektiviseras och passa framtidens krav.

Vi gör större ombyggnationer och verksamhetsanpassningar med komplexa renoveringar i pågående verksamhet för bland annat Akademiska Sjukhuset, Cytiva, Biomedicinskt Centrum, Thermo Fisher Scientific och Akademiska Hus.

Vi har även projekt tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp, Munters, Statens Fastighetsverk och Svenska Kyrkan. För exempelvis Uppsala Skolfastigheter bygger vi nya förskolor i bland annat Passivhus och Miljöbyggnad Silver.

Förnyelse av miljonprogrammet

Renovering av bostadsområden är viktigt verksamhetsområde för ByggConstruct. För Uppsalahem, Enköpings Hyresbostäder, Salabostäder, Sigtunahem, Bostads AB Mimer i Västerås arbetar vi med förnyelse av miljonprogramsområden, men även för andra bostadsorganisationer som Rikshem, Riksbyggen och HSB.

Med en hållbar renovering sänker vi driftskostnaderna genom smarta energieffektiviseringar, i syfte att minimera hyreshöjningar.

Här kan du se några av våra pågående projekt.

Kyrkans hus, Uppsala. I projektet ställs mycket höga krav gällande materialval, smarta installationer, arbetsmiljö, kontroll av leverantörskedjor, transporter, återbruk och återvinning.

Vill du bygga framtiden tillsammans med oss?

Nu tar vi nästa steg mot en hållbar framtid. Men vi behöver bli fler som har samma idé som vi. Är du en av dem, hör av dig till oss.

För mer information kontakta:

Pär Karlsson
Vd ByggConstruct