ByggConstruct etablerar sig i Västerås

ByggConstruct etablerar sig på allvar i Västeråsregionen. Vi har ett flertal stora projekt på gång och räknar med att nyanställa ett tjugotal nya medarbetare. ”Vi är stolta, men också ödmjuka”, säger vd Pär Karlsson, som korades till Årets företagare i Uppland 2020.

Nu söker vi bland annat platschef och hantverkare i Västerås.

ByggConstruct i Västerås

ByggConstruct är nya i Västerås, men inte i branschen. I över ett kvarts sekel har byggföretaget arbetat med byggnationer, främst inom vård, skola och miljonprogrammets bostadsområden. Huvudsakligen i Uppsala-Stockholmsområdet, men även i Enköping och Sala, där man arbetat med stora bostadsrenoveringar för allmännyttan. För ett par år sedan införlivades företaget FÖ Bygg i Sala och planerna att etablera sig i Västerås tog fart.

– Västeråsregionen är en mycket intressant marknad för oss, och vi satsar stort nu, berättar Pär Karlsson, grundare och vd för ByggConstruct. Den senaste tiden har vi framgångsrikt lyckats få flera stora uppdrag här. Det är vi stolta över, men också ödmjuka inför.

Pär Karlsson, vd, ByggConstruct Uppsala

”Vi har ett flertal stora byggprojekt på gång och kommer att anställa ett tiotal nya medarbetare under vårvintern 2022″, säger Pär Karlsson, vd ByggConstruct AB.

 

Projekt med egen anställd personal

Det har gått bra för ByggConstruct. Företaget har vuxit successivt med stabil vinstmarginal. Sättet att driva företaget, samverka med kunder och leverantörer, har också uppmärksammats. 2020 korades ByggConstruct och Pär Karlsson till Årets företagare i både Uppsala och i Uppland.

En framgångsfaktor, menar Pär Karlsson, är definitivt de egna medarbetarna.

– Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

– Vi lever och arbetar på våra respektive lokala marknader – i Uppland och i Västmanland. Där vi verkar, vill vi vara lokala och känner ansvar för regionernas hållbara utveckling. Det är en grundsten i våra värderingar och mycket viktigt för oss. Vi bygger faktiskt ”åt oss själva” och det skapar en stolthet och ansvarskänsla, inte minst hos våra medarbetare, säger han.

Lönsam energieffektivisering

Till ByggConstructs verksamhetsområden hör stora till- och ombyggnadsprojekt, men också nyproduktion av sjukhusbyggnader. Även skolbyggnader, framförallt nybyggnation av miljöklassade och lågenergiförskolor.

Stefan Andersson, vvd, arbetschef, ByggConstruct Uppsala

”Energieffektivisering genom tekniska och innovativa lösningar, är inte bara bra för miljön, det är oftast en riktigt lönsam investering”, menar Stefan Andersson, energiexpert på ByggConstruct AB.

 

I Västerås kommer modernisering av äldre bostadsområden att vara en stor och betydelsefull del av ByggConstructs verksamhet. Stefan Andersson är vice vd och företagets energiexpert.

– Renovering är ett bra sätt att ta tillvara befintliga byggnader och anpassa dem till vår tids krav på miljötänkande, boendekvalitet och stadsplanering. Centralt i upprustningen av de gamla flerfamiljsbyggnaderna är att minska energiförbrukningen. Det är något vi arbetat med länge nu och det har blivit något av en specialitet för oss, säger Stefan Andersson.

– Energieffektivisering är inte bara bra för miljön, den kan även bli en riktigt lönsam investering, menar han. Samtidigt är det viktigt att göra den kostnadseffektiv. Alla boende ska nämligen ha möjlighet att bo kvar i sina hem efter en renovering. Det får helt enkelt inte bli för dyrt.

ByggConstruct Kantorn Uppsala

Centralt i upprustningen av äldre bostäder är att minska energiförbrukningen. Bilden visar kvarteret Kantorn i Uppsala, där nya våningar byggs på en äldre huskropp.

Långsiktig satsning

ByggConstructs etablering i Västeråsregionen är långsiktig, säger Pär Karlsson.

– Vi har jobb för tre-fyra år framåt med de avtal vi har slutit hittills. Det som ligger framför oss nu, är att till en början anställa ett tjugotal nya medarbetare och öppna ett kontor här. I Västerås trivs vi och vi är här för att stanna!