Cykelfabriken – nytt stort projekt!

Projekt Cykelfabriken längs Väderkvarnsgatan i centrala Uppsala startar under januari och beräknas pågå i drygt 2 år. Omsättning ca 230 MSK.

- Vi är såklart väldigt stolta över att ha vunnit upphandlingen. Att få bygga om och bygga till anrika Nymans Verkstäder från sekelskiftet, till moderna kontorslokaler kommer att bli en härlig utmaning, säger Pär Karlsson, VD för ByggConstruct AB.

Fastigheten ägs idag av Uppsala kommuns Industrihus. Projektet består av tre delar. Först och främst är det en större ombyggnad av befintliga lokaler längs Väderkvarnsgatan om ca 6200 kvm. Ombyggnaden består bland annat av grundförstärkning, nya invändiga väggar och ytskikt.

Utvändiga åtgärder innefattar nya entréer, nya metall- och glaspartier, nya fönster och fönsterrenoveringar, ny belysning och skyltning, nytt yttertak, nytt fläktrum, omputsning av fasad, ombyggnation trapphus och nya hissar samt markåtgärder.

ByggConstruct har även option på två kontorstillbyggnader med glasfasader, om ca 1900 kvm och 2700 kvm på totalentreprenad vilka nu projekteras.

Totalt beräknas projektet omsätta ca 230 MSK inklusive optioner.

För mer information se beställarens, AB Uppsala kommuns Industrihus, hemsida.

ByggConstructs projektledare för Cykelfabriken är Stefan Andersson, Johnny Lindblom, Mathias Kaneberg, Tommy Lundberg och Henrik Stenberg.

För mer information kontakta Pär Karlsson, VD ByggConstruct
Tfn.: 018-18 68 90
E-post: per.karlsson@byggconstruct.se