Ny bostadsrenovering i Märsta

Projekt Västrabangatan, 196 lägenheter renoveras i Märsta åt SigtunaHem

ByggConstruct fortsätter att renovera miljonprogrammet för AB SigtunaHem i Märsta. Nu är det 196 lägenheter i området Västra Bangatan som stamrenoveras och byggs om. Det sker även en om- och nybyggnation av fläktrum på taken. Med konceptet Mini-Midi-Maxi ges samtliga berörda hyresgäster möjlighet att själva välja hur omfattande ombyggnation ska utföras.

- Vi har nu renoverat bostadsområden för SigtunaHem i snart 10 år. Vår personal har en bra dialog och ett effektivt samarbete med både företaget och alla boende, liksom med inblandade installatörer, säger ByggConstructs Vd Pär Karlsson.

Bostadsrenoveringarna i projektet, totalentreprenad om ca 60 Msk, beräknas pågå till maj 2017.

För mer information kontakta

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90