Förskola i Knivsta som passivhus

ByggConstruct fortsätter att bygga förskolor i Uppsala med omnejd. Nästa projekt är en nybyggnation, passivhus, av förskola i Knivsta.

ByggConstruct har fått i uppdrag av Kommunfastigheter i Knivsta att bygga en ny förskola, en totalentreprenad i samverkansformen för partnering. Den nya förskolan, Alsike Nord, ska uppföras och certifieras efter reglerna för passivhus. Den nya förskolan ska innehålla 8 stycken avdelningar fördelat på 2 plan. Den totala byggytan beräknas till ca 1600 kvm. När förskolan är i drift beräknas ca 150 barn gå där.

- Vi är nu inne i ett projekteringsskede där vi arbetar med en projektplan och underlag för system- och bygghandlingar. Vi räknar med att markarbetet börjar i slutet av kvartal 3 och byggarbetet i kvartal 4. Byggtiden för projektet beräknas till drygt 1 år, inleder Pär Karlsson VD för ByggConstruct AB.

För att en byggnad ska få kallas passivhus och bli certifierade enligt FEBY12 så skall ett antal grundläggande krav enligt angivna kriterier uppfyllas.

- Det är mer komplext att uppföra ett passivhus. Kostnaderna, produktionstid och material, är mer omfattande. Passivhus är energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset, vilket bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen. Upp till 70 % samt lägre energiförbrukningen med ca 90 kWh per kvm, jämfört med traditionellt hus, förklarar Pär Karlsson.

För mer information

Pär Karlsson
VD ByggConstruct AB
Tfn: 018-18 68 90