Förnyelse av Uppsalahems miljonprogram

Bild från Uppsalahem, Marmorn Marmorvägen 1-11 från Uppsalahem

ByggConstruct ett av de företag som fått förtroendet att vara med i Uppsalahems stora förnyelsearbete av miljonprogrammets bostäder. Det handlar om två mycket intressanta ramavtal som kan bli omfattande t.o.m. hösten 2020.

- Jättekul att få vara en del av samhällsutvecklingen i Uppsala åt Uppsalahem. Det är en beställare med stor erfarenhet och stort kunnande gällande fastigheter och byggnation. Tack vare vår samlade erfarenhet, tekniskt kunnande, på det sätt vi arbetar med egen personal, hållbart byggande och socialt engagemang blev vi kvalificerade, förklarar Pär Karlsson, Vd ByggConstruct AB.

Hösten 2016 blev ByggConstruct ett av de tre företag som vann Uppsalahems anbudsupphandlingar gällande två olika ramavtal; Stora ramavtalet för projekt överstigande 40 Mkr samt Ramavtal för mindre förnyelseprojekt understigande 40 Mkr.

Avtalsperioden omfattar tiden fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2019-09-30 med möjlighet för Uppsalahem att förlänga ramavtalet, med samma villkor i ett (1) år.
Två avrop har hittills tilldelats ByggConstruct, vilka är under projektering och står inför byggstart.

Projekt Marmorn i Eriksberg
Förnyelsearbete av kv. Marmorn från 1960, Marmorvägen 1-11, vilket inleds med Marmorvägen 9A och 9B (56 lägenheter) i Eriksberg Uppsala. Totalt kan projektet involvera hela bostadsområden med ca 380 st. lägenheter. Byggprojektet har nu startat med uppförande av evakueringslägenheter. Byggstart i lägenheterna för 9 A och B planeras till årsskiftet.

Projekt Södra Långåsvägen i Björklinge
Planerat förnyelsearbete inkl. viss ombyggnation av de 37 lägenheterna på Södra Långåsvägen 19 A-G från 1967, vilket fortfarande är under projektering. Planerad byggstart efter årsskiftet.

Uppsalahem är det ledande bostadsbolaget i Uppsala med ca 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden runt om i hela Uppsala.

För mer information gällande ByggConstructs verksamhet kontakta:
Pär Karlsson
Vd ByggConstruct AB
per.karlsson@byggconstruct.se