OM OSS

Vi gör som vi säger!

ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggservice och byggnationer inom vård, skola och bostäder. Vi renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt.

byggconstruct_2

”Vi gör som vi säger!” Att stå för det vi lovar och göra det inom överenskommen tid, det är kärnan i ByggConstruct.

 

ByggConstruct startade 1994 och under de drygt 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Anledningen tror vi är enkel: Vi gör som vi säger!

Oavsett om det är byggnader som människor bor i, kulturhistoriskt intressanta byggnader, skolor eller vårdbyggnader med pågående verksamhet, hanterar vi alla våra projekt, stora som små, med samma lyhördhet, kvalitetskänsla och kostnadsmedvetenhet. Och inte minst på överenskommen tid.

ByggConstruct är certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BF9K. Vi har stor vana av att arbeta i pågående verksamhet och har hög kompetens gällande utökad samverkan/partnering vid total- och utförandeentreprenad.

Några av våra kunder är Salabostäder, Region Uppsala, Uppsala kommun, Håbo kommun, HSB, Uppsalahem, Rikshem, Sigtunahem, Enköpings Hyresbostäder, Riksbyggen, Klövern, Vasakronan, Bonnier Fastigheter, Knivsta kommun, Uppsala Skolfastigheter m.fl..

Idag har ByggConstruct drygt 170 anställda och en omsättning på drygt 750 miljoner kr/år.

ORGANISATION

Egen anställd personal

ByggConstructs grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

Medarbetarkollage ByggConstruct

Genom egen personal har vi större möjlighet att kvalitetssäkra vår verksamhet, öka förståelsen för våra kunders behov hos våra medarbetare och skapa en långsiktighet i vårt arbete. Alla är en del av ByggConstruct och alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Idag har ByggConstruct cirka 170 medarbetare. 125 yrkesarbetare och 25 arbets- och platschefer, inklusive arbetsledare. På kalkyl- och inköpsavdelningen arbetar sex medarbetare med anbud, projektering, kalkylering, inköp och projektuppföljning. Därutöver är vi ytterligare cirka 14 medarbetare inom maskinuthyrning och återbruk samt administration, lednings- och projektstödjande funktioner.

Tillsammans har vi möjligheter att bemanna en serviceavdelning på cirka 40 medarbetare och entreprenad med runt 110 medarbetare.

En lärande organisation
På ByggConstruct eftersträvar vi en platt, ickehierarkisk organisation som präglas av respekt, öppenhet och prestigelöshet. Varje medarbetare har en tydlig roll och vet vad som förväntas ifråga om ansvar och resultat.

Det är en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Från etapp till etapp och projekt till projekt. Inte minst tack vare vårt strukturerade arbete med erfarenhetsåterföring på alla nivåer.

Personalomsättningen på ByggConstruct är mycket låg. Vi känner varandra och vet vilka team vi ska bygga. Det gör att den erfarenhet vi förvärvar i varje etapp och projekt som vi genomför stannar i företaget och vi kan omsätta den i nästa etapp och projekt.

HISTORIA

Två decennier av stark utveckling.

I över 25 år har de gotländska rötterna växt sig starka i den Uppländska myllan. ByggConstruct startades 1994 av två unga gotlänningar, Pär Karlsson och Jan Ullberg. Det var lågkonjunktur och det ekonomiska läget var tufft, men de var fast beslutna om att de kunde göra skillnad i byggbranschen.

Många menade att det var ett osäkert vågspel att starta ett byggföretag mitt under en lågkonjunktur. ”Men för att få en drake att lyfta, måste man starta i motvind. Klarar vi det nu, så klarar vi det sen”, resonerade de unga entreprenörerna.

Och ByggConstruct fick luft under vingarna. Redan några år senare utsågs företaget till Årets Nyföretagare. 2008 steg Niclas Löfqvist in som delägare och vice vd, då Jan Ullberg lämnade företaget. Efter Niclas Löfqvists bortgång i oktober 2016, tog Stefan Andersson över rollen som vice vd.

Företagsförvärv och dotterbolag
De senaste åren har ByggConstruct haft en mycket stark utveckling. I december 2015 förvärvade ByggConstruct Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg).

I september 2020 utvidgade ByggConstruct sina vyer och blev majoritetsägare i FÖ Byggnads i Sala. Västmanland, med Västerås, Sala, Avesta och Heby, är en intressant marknad för ByggConstruct. Genom FÖ Byggnads, som fortsätter med sitt inarbetade namn, har ByggConstruct fått en stabil, kompetent och lokal samarbetspartner som ger nya möjligheter till utveckling och samordningsvinster, vilket kommer beställaren till gagn.

2017 flyttade vi in i våra nya lokaler på Libro ringväg 34. Där har vi vårt huvudkontor och vår hemmabas.

Idag är ByggConstruct ett av de största ägarledda byggföretagen i Mellansverige med knappt 170 anställda och en omsättning på drygt 750 miljoner kr/år.

Pär Karlsson, ByggConstructs vd, blev utsedd till Årets Företagare i Uppsala och i Uppsala län 2020.

SPONSRING

Tillsammans bygger vi ett vinnande Uppsala!

Genom att samarbeta med idrottsföreningar och i kultur- och humanitära projekt, bygger vi tillsammans ett vinnande Uppsala.

Storvreta huvudbild

Vi på ByggConstruct vill ta vårt ansvar i att utveckla Uppsala till en hållbarare och attraktivare region att leva och bo i. Nu och i framtiden. Det gör vi genom att ligga i framkant när det gäller att bygga säkert, energieffektivt och med stor miljöhänsyn.

Men för oss som en regional aktör, är det även viktigt för oss att engagera oss i samhället på olika sätt. Vi ser sponsring som ett ömsesidigt samarbete där det finns en vinn-vinn- situation för alla parter.

Att kunna erbjuda möjligheter åt barn och ungdomar och att engagera oss i positiva evenemang och sammanhang, är stimulerande och viktigt.

ByggConstruct samarbetar med idrottsföreningar på alla nivåer. Vi arbetar också med kultur- och humanitära projekt. På så sätt tror vi att vi bygger ett starkare varumärke, blir en attraktivare arbetsgivare – och naturligtvis att våra samarbetspartners också kommer närmare sina drömmar och mål.

Genom att bygga framtiden på ansvar, stolthet och respekt kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

CSR

Vi är inte perfekta, men vi har valt väg.

Genom vårt ledningssystem och våra policys har vi ambitionen att göra rätt för oss i alla lägen.

Med en stabil utveckling och egen anställd personal skapar vi arbetstillfällen, genererar skatteintäkter och får samhället och regionen att växa.

Genom ett brett engagemang inom hela företaget och tillsammans med intresseorganisationer engagerar vi oss i branschutbildningar och erbjuder praktikplatser, sommarjobb, arbetsträning och mentorskap.

I samband med större projekt inom bland annat miljonprogrammet, är vi via sponsringsprojekt aktiva i att skapa en tryggare och säkrare tillvaro och meningsfulla fritidsaktiviteter för områdets barn och ungdomar.

 

ARBETA HOS OSS

Vill du bygga framtidens hus och en vinnande teamkänsla?

Det går bra nu. ByggConstruct befinner i en positiv och expansiv utveckling och behöver fler duktiga medarbetare som vill bygga en hållbar framtid med oss.. Vi har flera nya projekt i startgroparna.

Här hittar du våra aktuella tjänster, både för ByggConstruct och vårt dotterbolag FÖ Bygg.

 

ENTREPRENADINGENJÖR BYGGCONSTRUCT

Som Entreprenadingenjör hos oss är det du som leder projekten mot de uppsatta ekonomiska målen tillsammans med Platschefen, du driver helt enkelt affären. Du jobbar i nära samarbete med dina kollegor på Kalkyl- och inköpsavdelningen, men även med Projekteringsansvarig, Arbetschef och Platschef. Rollen är varierande och erbjuder dig stor delaktighet i projekten, från start till mål.

Läs mer om och sök tjänsten som entreprenadingenjör ByggConstruct

 

PLATSCHEF BYGGCONSTRUCT, UPPSALA ELLER VÄSTERÅS

Som platschef i Uppsala eller Västerås kommer du att leda, driva och ansvara för större byggentreprenader inom bostäder, vård och skola. Du ansvarar för projektets ekonomi och vi ställer höga krav på affärsmässighet.

Läs mer om och sök tjänsten som platschef i Uppsala.

Läs mer om och sök tjänsten som platschef i Västerås.

 

ARBETSCHEF BYGGCONSTRUCT, VÄSTERÅS

Som arbetschef kommer du att ha totalansvaret för verksamheten i Västeråsregionen. Du leder ett team med yrkesanställda, arbetsledare, platschefer, entreprenadingenjörer och har ansvaret för befintliga projekt och kundrelationer, och planerar för framtiden. Kort sagt blir du ansiktet utåt för ByggConstruct i Västerås.

Läs mer om och sök tjänsten som arbetschef i Västerås. 

 

PLATSCHEF/ARBETSLEDARE FÖ BYGG

Som vår platschef/arbetsledare får du under stort eget ansvar arbeta med spännande och varierande byggprojekt. Du axlar rollen som kompetent och professionell lagledare, med fokus på våra kunder och dina medarbetare. Med ett stort driv och ett vänligt bemötande leder du arbetet för olika byggprojekt. Vi erbjuder vi ett roligt och varierande jobb med mycket bra förmåner, möjlighet att resa i tjänsten, en trivsam arbetsmiljö och ett tajt arbetslag med stor teamkänsla!

Läs mer om och sök tjänsten som platschef/arbetsledare FÖ Bygg.

 

SNICKARE FÖ BYGG

Dags att ta ett nytt steg i karriären och bygga framtiden i ett expansivt byggföretag med stort driv och engagemang? Som snickare hos oss kommer du att arbeta med förnyelse av miljonprogrammet samt nyproduktion och större om- och tillbyggnadsprojekt inom vård och skola.

Läs mer om och sök tjänsten som snickare FÖ Bygg.

 

VI BEHÖVER ALLTID FLER DUKTIGA MEDARBETARE!
GÖR EN INTRESSEANMÄLAN.

Är du intresserad av att arbeta med oss? Vi söker alltid duktiga och engagerade medarbetare, även praktikanter, lärlingar och sommarjobbare av alla dess slag. Är du ambitiös, teamspelare och har ett utpräglat kvalitetsmedvetande, hör av dig till oss.

Välj någon av kategorierna nedan och registrera ditt cv.

Snickare
Murare/betongarbetare
Kalkyl/inköp och entreprenadingenjör
Platschef och arbetsledare

Vi samarbetar med jobbet.se  Länkarna öppnas i nya fönster. De uppgifter du lämnar i din ansökan lagras enbart för att kunna matchas mot lediga jobb (praktikplatser och sommarjobb). Vi kontaktar dig när en tjänst/plats som passar din profil blir ledigt. Förfarandet sker på ett GDPR-anpassat sätt.

Läs mer om vår Integritetspolicy (GDPR).

 

VILL DU JOBBA HOS OSS? LÄS DET HÄR FÖRST.

På ByggConstruct får du arbeta i ett företag som tar väl hand om sina medarbetare och har en företagskultur som präglas av trygghet, engagemang, ansvar, ordning och reda.

Vi är BF9K-certifierade (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och har väl dokumenterade policys, arbetsprocesser och manualer som vi arbetar efter. Dessutom har vi väldigt kul tillsammans!

Bygg framtiden med oss!

Hola! Soliga hälsningar från Alicante under medarbetarresan i samband med ByggConstructs 25-års jubileum.