ByggConstruct blir delägare i FÖ Bygg i Sala

ByggConstruct blir delägare i Salaföretaget FÖ Bygg

Bygger för en hållbar framtid. ”Vi vill vara lokala där vi verkar och känner ansvar för att bidra till en hållbar utveckling där vi arbetar.” ByggConstruct AB går in som delägare i Salaföretaget FÖ Bygg. Foto: Göran Ekeberg


ByggConstruct AB går in som ny delägare i FÖ Bygg AB. Salaföretaget behåller sitt namn och blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Köpet blev klart onsdag 30 september 2020.

 

– Västerås-Sala regionen är en intressant marknad för ByggConstruct. Genom FÖ Bygg får vi en stabil, kompetent och lokal samarbetspartner som ger oss nya möjligheter till utveckling och samordningsvinster, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.

Två byggföretag med liknande värderingar
– På många sätt är det här en perfekt lösning, menar Pär Karlsson. Vi är två lokala byggföretag med liknande värderingar som tillsammans får än större muskler. Vi kan nu vara med och tävla om de stora intressanta ROT-projekten i respektive region, inom bland annat vård, skola och bostäder.

– Genom att ByggConstruct går in som delägare får vi kompetens och resurser att fortsätta utveckla organisationen. Vi blir både bredare och starkare. Vi kan bemanna projekten bättre och jobba på ett mer effektivt sätt, menar Mattias Kvist, vd för FÖ Bygg. Nu kan vi ge de allra största i regionen en match!

Egna anställda medarbetare
På varsitt håll har båda företagen haft samma filosofi och liknar varandra, framförallt på en avgörande punkt, den om att ha egna anställda medarbetare. Mattias Kvist förklarar:

– Vi tänker på samma sätt och är båda övertygade om att egen anställd personal har stora fördelar långsiktigt. Framförallt när det gäller kvalitetssäkring, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

Lokalt engagemang viktig grundsten
Något annat som enar de båda företagen, är engagemanget för den egna regionen.

– Vi lever och arbetar på våra respektive lokala marknader – i Uppland och i delar av Västmanland. Vi vill vara lokala där vi verkar och känner ansvar för regionernas hållbara utveckling, säger Pär Karlsson. Det är en grundsten i våra värderingar och mycket viktigt för oss.

Genom köpet får ByggConstruct 60 % av ägandet i FÖ Bygg, som blir ett delägt dotterbolag. FÖ Bygg fortsätter att arbeta under eget namn och med Mattias Kvist som vd.

Se pressmeddelande;
Pressmeddelande 20201004, ByggConstruct från Uppsala blir majoritetsägare i FO-Bygg i Västmanland

Nya utvecklingsmöjligheter och samordningsvinster. ”Tillsammans får vi större möjligheter att arbeta långsiktigt och genomföra nya större byggprojekt.” Fr v Pär Karlsson, vd ByggConstruct; Per-Olov Östlund, delägare FÖ Bygg; Mattias Kvist, vd FÖ Bygg; Stefan Andersson, vvd ByggConstruct. Foto: Göran Ekeberg