OM OSS

Vi gör som vi säger!

ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggservice och byggnationer inom vård, skola, bostäder och industri. Vi renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt.

Medarbetare ByggConstruct

ByggConstruct startade 1994 och under de drygt 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Anledningen tror vi är enkel: Vi gör som vi säger!

Vi arbetar huvudsakligen med omfattande byggnationer och större kundanpassningar, förnyelse av miljonprogrammet och större stamrenoveringar, ny- och ombyggnationer av skolor och sjukhusmiljöer, samt byggnationer med komplexa krav som till exempel industrifastigheter.

Idag har ByggConstruct en omsättning på drygt 950 miljoner kr/år. Tillsammans med våra dotterbolag FÖ Bygg i Sala och BC Maskin & Recycling är vi över 200 medarbetare.

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Oavsett om det är byggnader som människor bor i, kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta byggnader, skolor eller vårdbyggnader med pågående verksamhet, hanterar vi alla våra projekt, stora som små, med samma lyhördhet, kvalitetskänsla och kostnadsmedvetenhet. Och inte minst med hållbarhetshänsyn och ansvarstagande för vår omvärld.

ByggConstruct är certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BKMA. Vi har stor vana av att arbeta i pågående verksamhet och har hög kompetens gällande utökad samverkan/partnering vid total- och utförandeentreprenad.

När det gäller hållbarhetsfrågorna spänner vi bågen högt. Våra övergripande verksamhetsmål är kopplade till hållbarhet och vi vill med lönsamhet uppfylla kundernas och omvärldens behov och krav vad gäller kostnad, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Främst offentliga beställare

De geografiska områden vi främst arbetar inom är Uppland, inklusive norra Stockholm, och Västmanland.

Våra kunder är främst offentliga beställare inom stat, landsting och kommun, och större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi har stor erfarenhet av utökad samverkan (partnering).

Några av våra kunder

Några av våra kunder är Akademiska Hus, Bostads AB Mimer Västerås, Enköpings Hyresbostäder, Håbo kommun, HSB, Klövern, Knivsta kommun, Region Uppsala, Riksbyggen, Rikshem, Salabostäder, Sigtunahem, Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan, Uppsalahem, Uppsala kommun,  Uppsala Skolfastigheter, Vasakronan, m.fl.

Under 2022 etablerade sig ByggConstruct på allvar i Västerås. Vi har startat ett flertal stora projekt, bland annat för Bostads AB Mimer Västerås.

Läs mer om vår satsning i Västerås

ByggConstruct har två dotterbolag

I september 2020 blev ByggConstruct majoritetsägare i FÖ Bygg i Sala. Regionen Västmanland, med Västerås, Sala, Avesta och Heby, är en intressant marknad för ByggConstruct.

Genom FÖ Bygg har ByggConstruct en stabil, kompetent och lokal samarbetspartner som ger nya möjligheter till utveckling och samordningsvinster.

2020 startade ByggConstruct dotterbolaget BC Maskin & Recycling. Syftet med bolaget är att effektivisera hanteringen av de maskiner som krävs vid byggen.

På sikt ska företaget även bli ett resurscentrum för återvunnet byggmaterial, som kan användas vid olika byggprojekt. BC Maskin & Recycling är under uppbyggnad och har i dag fem anställda.

ByggConstructs affärsidé

ByggConstructs affärsidé är att utföra bygg- och ombyggnadsentreprenader, med spetskompetens inom; vård, skola, bostäder, kommersiella byggnader och byggservicearbeten.

Beskrivning av ByggConstructs verksamhet

ByggConstruct, grundat 1994 i Uppsala, är ett ägarlett byggföretag som arbetar med nybyggnation, stora ROT-entreprenader och byggservicearbeten inom; vård, skola, bostäder och kommersiella byggnader. ByggConstruct har stor erfarenhet av kulturhistoriskt intressanta byggnader, samarbetsformen partnering och har egna anställda inom bygg. Företagets hållbarhetsarbete prioriteras högt.

Årets företagare 2020

Pär Karlsson, ByggConstructs vd, blev utsedd till Årets Företagare i Uppsala och i Uppsala län 2020 av Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Han fick utmärkelsen bland annat för att ha lyckats skapa ”en företagskultur som präglas av öppenhet, sundhet och frihet under ansvar”, något som ”tveklöst är en huvudingrediens till företagets framgång”, som motiveringen lyder.

Landshövdingen i Uppsala län Göran Enander sa så här om pristagaren:

”Pär Karlsson och ByggConstruct visar förståelse för att nutidens och framtidens konkurrenskraft i allt större utsträckning kommer att vila på företags förmåga och vilja att bedriva långsiktiga, hållbara och värdeskapande verksamheter i nära samklang med det samhälle i vilket de verkar.

 Det gläder mig att ha ett företag som är så tydligt förankrad i denna vision i vårt län och jag hoppas att de lärdomar som ByggConstruct dragit från sitt sätt att arbeta kommer att sprida sig till fler delar av länets näringsliv.”

ORGANISATION

Egen anställd personal ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

ByggConstructs grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

byggconstruct_2

Genom egen personal har vi större möjlighet att kvalitetssäkra vår verksamhet, öka förståelsen för våra kunders behov hos våra medarbetare och skapa en långsiktighet i vårt arbete. Alla är en del av ByggConstruct och alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Idag har ByggConstruct drygt 200 medarbetare. Cirka 150 yrkesarbetare och 25 arbets- och platschefer, inklusive arbetsledare. På kalkyl- och inköpsavdelningen arbetar sex medarbetare med anbud, projektering, kalkylering, inköp och projektuppföljning. Därutöver är vi ytterligare cirka 19 medarbetare inom maskinuthyrning och återbruk samt administration, lednings- och projektstödjande funktioner.

Tillsammans har vi möjligheter att bemanna en serviceavdelning på cirka 40 medarbetare och entreprenad med runt 110 medarbetare.

En lärande organisation

På ByggConstruct eftersträvar vi en platt, ickehierarkisk organisation som präglas av respekt, öppenhet, prestigelöshet och stark team-känsla. Varje medarbetare har en tydlig roll och vet vad som förväntas ifråga om ansvar och resultat.

Det är en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Från etapp till etapp och projekt till projekt. Inte minst tack vare vårt strukturerade arbete med erfarenhetsåterföring på alla nivåer.

Personalomsättningen på ByggConstruct är mycket låg. Vi känner varandra och vet vilka team vi ska bygga. Det gör att den erfarenhet vi förvärvar i varje etapp och projekt som vi genomför stannar i företaget och vi kan omsätta den i nästa etapp och projekt.

TEAM ByggConstruct

Våra ledord i organisationen och som är vår ledstång i allt vi gör är:

Vi skapar TRYGGHET
Vi är ENGAGERADE
Vi tar ANSVAR
Vi är METODISKA

Som ett TEAM arbetar vi tillsammans för en hållbar framtid! 

 

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Träffa några av våra medarbetare

På ByggConstruct träffar du människor med olika talanger, olika intressen, olika bakgrunder och härkomst. Alla är olika och det tycker vi är bra.

Det som förenar oss alla är viljan att jobba som ett team, ha roligt tillsammans och göra ett så bra jobb som möjligt. Genom att var och en har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, utvecklas även vårt företag.

Vill du också bli en del av vårt team?

LISA BRODIN, SNICKARE

PONTUS WERDENBERG, SNICKARE OCH LAGBAS

CONNY KARLSSON, SNICKARE

PETER BJÖRKLUND, ARBETSCHEF

ARBETA HOS OSS

Fem goda skäl att jobba på ByggConstruct.

1. Spännande och långsiktiga projekt

ByggConstruct är i en positiv och expansiv fas. I över 25 år har vi arbetat med byggnationer, främst inom vård, skola och bostäder. Nu har vi flera stora projekt i startgroparna i både Uppsala- och Västeråsregionen.

2. Bra anställningsvillkor, personalförmåner och riktigt schysst lön

Vi tar hand om våra anställda. Mår man bra, gör man också ett bra jobb. Därför är det också viktigt med personalförmåner, friskvård och inte minst bra lön.

3. Ordning och reda, hög trivsel och låg personalomsättning

Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal tillsammans med lokala underentreprenörer. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö. Ordning och reda!

4. En företagskultur som präglas av framåtanda och vind i ryggen

Vår värdegrund är viktig för oss. Den bygger på stark teamkänsla, ansvarstagande och öppenhet. Du är med och formar den bästa arbetsplatsen! 2020 korades ByggConstruct till Årets Företagare i Uppsala län.

5. Tillsammans bygger vi en hållbar framtid!

Varje dag arbetar vi för att bygga ett hållbart samhälle. Vi vill bidra till att skapa sysselsättning, trivsamma och inspirerande bostäder, stimulerande och produktiva miljöer för utbildning och vård, och en meningsfull fritid för våra medmänniskor. Visst vill du vara del av det?

LEDIGA TJÄNSTER

Sök jobb hos oss!

Bygg framtiden med oss. ByggConstruct befinner i en positiv och expansiv utveckling och behöver fler duktiga medarbetare som vill bygga en hållbar framtid med oss. Vi har flera nya projekt i startgroparna.

Här hittar du våra alla våra aktuella tjänster.

Länken öppnas i nytt fönster. Vi samarbetar med jobbet.se

De uppgifter du lämnar i din ansökan lagras enbart för att kunna matchas mot lediga jobb (praktikplatser och sommarjobb). Förfarandet sker på ett GDPR-anpassat sätt. Läs mer om vår Integritetspolicy (GDPR).

SPONSRING

Tillsammans bygger vi ett vinnande Uppsala! Och Västerås. Och Sala. Och ...

Genom att samarbeta med idrottsföreningar och i kultur- och humanitära projekt, bygger vi tillsammans vinnande lokalsamhällen.

Storvreta IBK

Vi på ByggConstruct vill ta vårt ansvar i att utveckla Uppsala till en hållbarare och attraktivare region att leva och bo i. Nu och i framtiden. Det gör vi genom att ligga i framkant när det gäller att bygga säkert, energieffektivt och med stor miljöhänsyn. Genom att samarbeta med idrottsföreningar och i kultur- och humanitära projekt, bygger vi tillsammans ett vinnande Uppsala.

Sponsring är vinnvinn

Men för oss som en regional aktör, är det även viktigt för oss att engagera oss i samhället på olika sätt. Vi ser sponsring som ett ömsesidigt samarbete där det finns en vinnvinn-situation för alla parter. De mest framgångsrika projekten, är de där även beställaren är engagerad i.

I samarbete med olika ideella organisationer och föreningar utvecklar och stöttar vi aktivt koncept för att på olika sätt bidra till ett bättre och rättvisare samhälle. Tillsammans vill vi bygga ett vinnande Uppsala för alla.

ByggConstruct samarbetar med idrottsföreningar på alla nivåer. Vi arbetar också med kultur- och humanitära projekt. På så sätt tror vi att vi bygger ett starkare varumärke, blir en attraktivare arbetsgivare – och naturligtvis att våra samarbetspartners också kommer närmare sina drömmar och mål.

Genom att bygga framtiden på ansvar, stolthet och respekt kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

Några av våra sponsringsåtaganden

IK Sirius Fotboll
ByggConstruct är huvudsponsor till IK Sirius Fotbolls elitsatsning.

Vi är även involverade i olika hållbarhetsinitiativ inom arbetet med Gränslös fotboll, som arbetar för att ge ungdomar och unga vuxna i en mer meningsfull fritid och sysselsättning.

Vi är även tillsammans med IK Sirius, Arbetsförmedlingen och ett antal andra partners till Sirius, engagerade i Karriärdagen. Projektet hjälper aktivt arbetssökande med att ta fram CV för arbetssökande, initiera möten och intervjuer med potentiella arbetsgivare.

ByggConstruct är även delaktiga i IK Sirius breda ungdomsverksamhet, där klubben arbetar med aktiviteter för att lyfta FN:s barnkonvention. Utbildade ledare och låga trösklar för utövarna är viktigt.

Genom vårt stora engagemang har IK Sirius startat Parasektionen, som riktar sig till barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning föredrar mindre träningsgrupper och mer individanpassad träning.

IK Uppsala Fotboll
IK Uppsala Fotboll är regionens elitförening på damsidan. Det är en förening som ByggConstruct samverkat med från det att den bildades 2016.

Förutom att sponsra elitverksamheten är vi även med och arbetar i flera integrationsprojekt, som till exempel Ronjabollen och FSR Coach.

FSR Coach syftar till att få fler flickor och kvinnor att utbilda sig till fotbollstränare och värdegrundsinspiratörer, och att få fler flickor och kvinnor att intressera sig för fotboll, framförallt i utsatta områden.

IK Sirius Bandy, UNIK och Skutskär IF
När det gäller bandyn i regionen, samarbetar vi med IK Sirius, UNIK och Skutskär IF.

Förutom dam-och herrelitverksamheten och alla organiserade tävlings-och träningsformer för barn och ungdom, arrangerar föreningarna även Bandyfritids, Bandykul och Skridskokul.

Det är en verksamhet som ger tusentals unga flickor och pojkar, tillsammans med lärare och fritidsledare, möjligheten att för första gången prova på skridskoåkning och bandyspel.

Hoppfull framtid
Uppsala är en stad där kriminaliteten ökar oroväckande. Som huvudparter i IK Sirius Hoppfull framtid bidrar vi till viktiga samhällsinsatser genom projektets arbete.

Genom samverkan med skola, kommun, näringsliv och andra goda krafter i samhället arbetar projektet förebyggande för ett tryggare Uppsala på olika sätt och genom olika aktiviteter.

Storvreta Innebandy
Innebandyklubben Storvreta IBK har ByggConstruct samarbetat med i över 10 år. Förutom att vara hudsponsor till klubbens elitsatsning har vi tillsammans med föreningen bidragit till att skapa möjligheter för en aktiv och inkluderande föreningsverksamhet för bland annat barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Genom att erbjuda innebandy i en trygg miljö ger SIBK Örnarna möjlighet för personer med funktionsnedsättning att växa, skapa relationer och bygga självförtroende. Örnarnas verksamhet ger mycket glädje och ungdomarna får tillfälle att lära känna några av världens bästa innebandyspelare.

Uppsala Internationella Gitarrfestival
Det är inte bara tillsammans med idrottsföreningar som ByggConstruct aktivt och målmedvetet samarbetar med gällande integration. Ihop med Uppsala Internationella Gitarrfestival arrangerar vi Skapa musik tillsammans.

Det är en skolturné som pågår under drygt en månad varje år, där flera tusen barn deltar. Barnen får i sin skolmiljö vara med och själv skapa musik tillsammans med inspirerande musikpedagoger.

Almtuna hockey? Och finns andra?

HISTORIA

Två decennier av stark utveckling.

I över 25 år har de gotländska rötterna växt sig starka i den Uppländska myllan. ByggConstruct startades 1994 av två unga gotlänningar, Pär Karlsson och Jan Ullberg. Det var lågkonjunktur och det ekonomiska läget var tufft, men de var fast beslutna om att de kunde göra skillnad i byggbranschen.

/Några historiska bilder här vore fint/

1994

Många menade att det var ett osäkert vågspel att starta ett byggföretag mitt under en lågkonjunktur.

”Men för att få en drake att lyfta, måste man starta i motvind. Klarar vi det nu, så klarar vi det sen”, resonerade de unga entreprenörerna Pär Karlsson och Jan Ullberg.Och ByggConstruct får luft under vingarna.

Många menade att det var ett osäkert vågspel att starta ett byggföretag mitt under en lågkonjunktur. ”Men för att få en drake att lyfta, måste man starta i motvind. Klarar vi det nu, så klarar vi det sen”, resonerade de unga entreprenörerna.

1996

ByggConstruct utses till Årets Nyföretagare i Uppsala.

199X

Nånting här…

200X

Nånting här…

2008

Jan Ullberg lämnar företaget och Niclas Löfqvist stiger in som delägare och vice vd.

201X

Nånting här…

2015

ByggConstruct förvärvar Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg). Förvärvet innebär att vi adderar muskler för att kunna åta oss riktigt stora entreprenader.

2016

Stefan Andersson över rollen som vice vd efter Niclas Löfqvists bortgång.

2017

Vi flyttar in i våra nya lokaler på Libro ringväg 34. Där har vi nu vårt huvudkontor och vår hemmabas.

2020

ByggConstruct utvidgar sina vyer och blir majoritetsägare i FÖ Bygg i Sala. Genom FÖ Byggnads, får ByggConstruct en stabil, kompetent och lokal samarbetspartner som ger nya möjligheter till utveckling och samordningsvinster.

Dotterbolaget BC Maskin & Recycling startas. Företaget ska effektivisera hanteringen av de maskiner som krävs vid byggen och på sikt bli ett resurscentrum för återvunnet byggmaterial, som kan användas vid olika byggprojekt.

Pär Karlsson, ByggConstructs vd, blir utsedd till Årets Företagare i Uppsala och i Uppsala län.

2022

ByggConstruct etablerar sig på allvar i Västerås. Ett flertal stora projekt startas och vi anställer nya medarbetare med bas i Västerås.

Branschvinnare i Sverige AB i samarbete med Largest companies, tilldelar ByggConstruct utmärkelsen Branschvinnare 2022.  En Branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat, baserat på föregående års bokslut.

2023

Idag är ByggConstruct ett av de största ägarledda byggföretagen i Mellansverige med drygt 200 anställda och en omsättning på drygt 950 miljoner kr/år.