Renoveringen av B14 och helikopterplattan

Den sista Etappen av FAS-projektet Ombyggnad Vårdplan B14 är nu i full gång. Återstår i projektet är Etapp 3 B vilket bland annat innehåller total invändig renovering av byggplan 2, 3 och 4 samt helikopterplattan på taket av Hus 85. Stomme, fasader och trapphus ska bevaras men i övrigt rivs allt ut och återuppbyggs moderna vårdplan med enkelrum, för att anpassas till arbetsmiljö och framtida vård.

läs mer