Förnyelse av Uppsalahems miljonprogram

Bild från Uppsalahem, Marmorn Marmorvägen 1-11 från Uppsalahem

ByggConstruct ett av de företag som fått förtroendet att vara med i Uppsalahems stora förnyelsearbete av miljonprogrammets bostäder. Det handlar om två mycket intressanta ramavtal som kan bli omfattande t.o.m. hösten 2020.

läs mer

Hållbart utvecklingsprojekt med 700 lägenheter i Enköping

ByggConstruct fortsätter med förnyelsearbeten av miljonprogrammets bostadsområden i Enköping. ByggConstruct har renoverat och byggt om i kommunen sedan mitten av 90-talet och ser fram emot det nya partneringprojektet tillsammas med Enköpings Hyresbostäder AB, vilket kommer att pågå in på 2020-talet.

läs mer

Renovering av studentbostäder

ByggConstruct har renoveringar av två centrala bostadsområden i Uppsala, åt Stiftelsen Östgötagården och V-dala Studentbostäder, med start i början av årsskiftet.

läs mer

Ytterligare ett Mini Midi Maxi-projekt åt Sigtuna hem

Under de senaste åren har ByggConstruct renoverat över 1000 lägenheter åt Sigtunahem i Märsta och Sigtuna. Innan jul startade projekt Lyckostigen i centrala Märsta. Drygt 200 lägenheter ska stam- och elrenoveras.

läs mer

Stor på stambyten

Johan Eriksson, proffs på badrum

ByggConstruct har sedan starten 1994 arbetat med stambyten och ROT-arbeten i bostadsrättsföreningar och lägenheter i hyresfastigheter. Det kan vara allt från mindre balkongrenoveringar till större förnyelsearbeten av hela bostadsområden. Pågående just nu är bl.a. Brf Häl och Kungsgården i Uppsala samt seniorboendet Kryddgården i Enköping.

läs mer

Ny bostadsrenovering i Märsta

Projekt Västrabangatan, 196 lägenheter renoveras i Märsta åt SigtunaHem

ByggConstruct fortsätter att renovera miljonprogrammet för AB SigtunaHem i Märsta. Nu är det 196 lägenheter i området Västra Bangatan som stamrenoveras och byggs om. Det sker även en om- och nybyggnation av fläktrum på taken. Med konceptet Mini-Midi-Maxi ges samtliga berörda hyresgäster möjlighet att själva välja hur omfattande ombyggnation ska utföras.

läs mer

Stambyte i Eriksberg

Projekt Gnejsgårdarna i Uppsala

Projekt Gnejsgårdarna i Uppsala

Efter sommaren startar ByggConstruct med stamrenoveringen av Brf. Gnejsgårdarna i Eriksberg, Uppsala. Brf Gnejsgårdarna, vilken bildades 1961, består av tre hus på Gnejsvägen 4, 6, och 8 med totalt 52 bostadsrätter (57 badrum).

läs mer